Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Antal företag och åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2013

21. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2013

Kön, brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

17

267

920

787

942

890

756

2 054

.

6 633

Helt arrenderade

8

38

106

68

85

62

32

74

.

473

Delvis arrenderade

..

..

324

287

336

331

225

518

.

2 125

Företag utan åkermark

..

..

110

103

81

91

81

133

.

640

Summa

29

446

1 460

1 245

1 444

1 374

1 094

2 779

.

9 871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

55

782

2 780

2 739

3 151

3 705

4 070

10 479

.

27 761

Helt arrenderade

50

306

505

307

293

314

300

725

.

2 800

Delvis arrenderade

39

689

2 679

2 562

2 942

3 201

3 064

4 740

.

19 916

Företag utan åkermark

21

105

199

155

186

229

211

447

.

1 553

Summa

165

1 882

6 163

5 763

6 572

7 449

7 645

16 391

.

52 030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

1 738

1 738

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 096

1 096

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 779

1 779

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

632

632

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

5 245

5 245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

72

1 049

3 700

3 526

4 093

4 595

4 826

12 533

1 738

36 132

Helt arrenderade

58

344

611

375

378

376

332

799

1 096

4 369

Delvis arrenderade

41

791

3 003

2 849

3 278

3 532

3 289

5 258

1 779

23 820

Företag utan åkermark

23

144

309

258

267

320

292

580

632

2 825

Summa

194

2 328

7 623

7 008

8 016

8 823

8 739

19 170

5 245

67 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

135

3 256

10 762

9 781

12 661

10 592

9 574

24 129

.

80 890

Helt arrenderade

263

1 518

2 941

1 232

1 915

964

597

1 355

.

10 785

Delvis arrenderade

177

2 715

9 780

10 213

12 978

10 680

6 482

12 841

.

65 866

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

575

7 489

23 484

21 226

27 555

22 235

16 653

38 325

.

157 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

910

16 675

53 571

53 774

67 869

81 906

84 039

173 012

.

531 757

Helt arrenderade

1 974

17 046

32 299

17 131

14 010

16 112

13 666

22 928

.

135 167

Delvis arrenderade

2 165

42 114

192 421

172 804

202 623

210 132

185 042

190 980

.

1 198 281

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

5 050

75 834

278 292

243 709

284 502

308 151

282 747

386 920

.

1 865 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

125 067

125 067

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

153 112

153 112

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

303 606

303 606

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

581 785

581 785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 046

19 931

64 334

63 555

80 530

92 498

93 613

197 140

125 067

737 714

Helt arrenderade

2 237

18 564

35 241

18 363

15 925

17 076

14 263

24 283

153 112

299 064

Delvis arrenderade

2 342

44 829

202 202

183 017

215 601

220 812

191 523

203 822

303 606

1 567 754

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

5 625

83 324

301 776

264 935

312 057

330 386

299 399

425 245

581 785

2 604 533