Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Antal företag efter driftsinriktning 2013

22. Number of holdings by type of farming in 2013

Område, storleksgrupp

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

650

59

23

43

121

196

191

718

Uppsala

1 221

29

13

145

188

209

285

820

Södermanlands

744

36

19

111

167

214

232

641

Östergötlands

1 062

60

46

253

453

409

307

878

Jönköpings

287

28

6

427

1 136

381

92

1 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

199

15

10

173

695

284

66

915

Kalmar

473

49

51

367

616

422

199

1 011

Gotlands

350

33

46

140

106

341

195

293

Blekinge

211

44

41

59

317

183

95

447

Skåne

2 820

450

210

317

1 222

707

618

2 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

769

84

28

229

472

347

226

1 180

Västra Götalands

3 408

124

58

732

1 763

1 072

775

5 296

Värmlands

701

25

9

103

360

238

212

1 727

Örebro

742

34

15

71

194

212

193

891

Västmanlands

788

17

4

41

80

105

137

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

518

32

8

85

271

226

133

805

Gävleborgs

532

29

7

140

342

237

115

931

Västernorrlands

319

40

7

119

305

155

62

1 101

Jämtlands

188

24

8

147

253

139

41

770

Västerbottens

475

31

8

239

170

158

90

1 275

Norrbottens

296

45

10

101

76

95

37

678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 167

306

148

184

278

386

332

1 122

Götalands mellanbygder

1 546

248

194

514

708

846

694

1 697

Götalands norra slättbygder

3 024

89

72

437

582

580

621

2 293

Svealands slättbygder

4 251

176

74

415

704

866

1 040

3 508

Götalands skogsbygder

2 557

230

76

1 496

5 038

2 208

838

7 907

Mell. Sveriges skogsbygder

1 489

69

24

238

757

589

432

3 132

Nedre Norrland

917

93

21

391

918

548

209

2 666

Övre Norrland

802

77

18

367

322

307

135

2 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

606

23

16

296

800

9

2 185

2,1 - 5,0

10

152

36

4

593

1 071

30

8 246

5,1 - 10,0

224

152

57

24

1 284

1 336

480

10 300

10,1 - 20,0

4 898

138

90

131

2 171

1 010

772

3 229

20,1 - 30,0

3 053

50

50

242

1 376

430

481

340

30,1 - 50,0

3 076

64

63

660

1 599

470

681

165

50,1 - 100,0

2 868

67

119

1 435

1 402

560

885

32

100,1-

2 624

59

189

1 530

586

653

963

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

590

23

..

167

428

..

155

2,1 - 5,0

10

148

30

..

122

473

..

5 844

5,1 - 10,0

159

158

57

9

893

1 459

347

12 345

10,1 - 20,0

4 233

137

84

82

1 851

1 334

723

5 144

20,1 - 30,0

3 237

52

47

157

1 458

541

491

634

30,1 - 50,0

3 307

69

67

469

1 877

580

681

274

50,1 - 100,0

3 049

70

114

1 365

1 887

669

904

76

100,1-

2 758

64

205

1 944

1 052

846

1 136

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

16 753

1 288

627

4 042

9 307

6 330

4 301

24 498

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 060

5 595

5 048

25 046

2010 enl. tidigare LBR-def.

18 596

1 110

603

5 007

9 688

5 401

5 047

22 698

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 435

5 866

5 378

24 781

2005

18 779

1 313

751

7 542

10 742

6 038

5 715

24 928


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.