Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2013, hektar

24. Number of holdings and area of arable land by type of farming in 2013, hectare

Kön, brukningsform

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjurs skötsel

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 042

81

42

51

430

637

286

4 064

Helt arrenderade

83

17

-

14

58

95

19

187

Delvis arrenderade

392

14

16

167

404

374

154

604

Företag utan åkermark

-

35

-

-

35

154

-

416

Summa

1 517

147

58

232

927

1 260

459

5 271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

6 928

360

193

441

2 524

1 973

1 318

14 024

Helt arrenderade

932

36

27

191

491

271

240

612

Delvis arrenderade

5 738

148

208

2 616

4 733

1 870

1 817

2 786

Företag utan åkermark

-

120

-

11

170

283

-

969

Summa

13 598

664

428

3 259

7 918

4 397

3 375

18 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

601

145

56

67

110

154

135

470

Helt arrenderade

435

47

31

117

102

127

121

116

Delvis arrenderade

602

42

54

362

223

220

211

65

Företag utan åkermark

-

243

-

5

27

172

-

185

Summa

1 638

477

141

551

462

673

467

836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

8 571

586

291

559

3 064

2 764

1 739

18 558

Helt arrenderade

1 450

100

58

322

651

493

380

915

Delvis arrenderade

6 732

204

278

3 145

5 360

2 464

2 182

3 455

Företag utan åkermark

-

398

-

16

232

609

-

1 570

Summa

16 753

1 288

627

4 042

9 307

6 330

4 301

24 498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

29 387

773

1 017

2 725

8 298

7 265

6 027

25 398

Helt arrenderade

3 273

177

-

1 889

1 998

1 602

743

1 102

Delvis arrenderade

16 177

115

1 282

13 793

14 761

8 624

6 904

4 209

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

48 838

1 065

2 299

18 407

25 057

17 492

13 674

30 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

253 187

5 528

7 799

30 206

55 282

33 982

48 398

97 375

Helt arrenderade

66 318

1 480

2 284

16 833

17 274

8 969

17 401

4 607

Delvis arrenderade

422 887

7 308

23 731

258 556

197 622

105 721

158 750

23 706

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

742 393

14 316

33 813

305 596

270 178

148 671

224 550

125 688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

66 956

2 939

6 991

10 251

5 895

10 034

18 538

3 462

Helt arrenderade

70 621

2 852

6 977

23 871

10 740

15 076

22 086

889

Delvis arrenderade

118 305

5 809

12 265

68 061

20 670

38 636

39 251

609

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

255 882

11 600

26 232

102 183

37 306

63 746

79 875

4 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

349 531

9 240

15 807

43 182

69 476

51 281

72 963

126 235

Helt arrenderade

140 213

4 509

9 260

42 594

30 012

25 647

40 230

6 599

Delvis arrenderade

557 369

13 232

37 277

340 411

233 053

152 981

204 906

28 525

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

1 047 112

26 981

62 344

426 186

332 541

229 909

318 100

161 358