Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Antal företag efter driftsinriktning och företagarens ålder 2013

25. Number of holdings by type of farming and age of holder in 2013

Kön, driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

4

47

180

192

205

218

185

486

.

1 517

-Trädgårdsväxter

3

4

20

17

24

24

17

38

.

147

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

..

..

11

11

7

9

14

.

58

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

-Mjölkkor

..

17

..

32

43

41

15

41

.

232

-Köttdjur

5

37

124

128

148

146

96

243

.

927

-Övrig husdjursskötsel

..

76

232

153

238

181

142

237

.

1 260

Blandat jordbruk

..

..

63

64

80

71

48

117

.

459

Småbruk

13

250

794

648

695

686

582

1 603

.

5 271

Summa

29

446

1 460

1 245

1 444

1 374

1 094

2 779

.

9 871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

46

445

1 445

1 398

1 721

2 047

2 032

4 464

.

13 598

-Trädgårdsväxter

..

..

73

68

64

98

116

224

.

664

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

12

64

51

58

77

69

97

.

428

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

..

..

509

448

606

629

545

378

.

3 259

-Köttdjur

32

356

1 007

1 008

1 087

1 189

1 243

1 996

.

7 918

-Övrig husdjursskötsel

22

222

680

563

579

668

633

1 030

.

4 397

Blandat jordbruk

10

149

434

430

452

494

535

871

.

3 375

Småbruk

42

546

1 951

1 797

2 005

2 247

2 472

7 331

.

18 391

Summa

165

1 882

6 163

5 763

6 572

7 449

7 645

16 391

.

52 030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

1 638

1 638

-Trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

477

477

-Jordbruks och trädgårdsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

141

141

Husdjursskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

551

551

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

462

462

-Övrig husdjursskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

673

673

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

467

467

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

836

836

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

5 245

5 245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

50

492

1 625

1 590

1 926

2 265

2 217

4 950

1 638

16 753

-Trädgårdsväxter

4

24

93

85

88

122

133

262

477

1 288

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

13

69

62

69

84

78

111

141

627

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

13

149

551

480

649

670

560

419

551

4 042

-Köttdjur

37

393

1 131

1 136

1 235

1 335

1 339

2 239

462

9 307

-Övrig husdjursskötsel

23

298

912

716

817

849

775

1 267

673

6 330

Blandat jordbruk

12

163

497

494

532

565

583

988

467

4 301

Småbruk

55

796

2 745

2 445

2 700

2 933

3 054

8 934

836

24 498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

194

2 328

7 623

7 008

8 016

8 823

8 739

19 170

5 245

67 146

2010

229

2 676

9 445

7 836

9 083

9 150

9 742

17 692

5 238

71 091

2010 enl. tidigare LBR-def.

209

2 532

9 038

7 511

8 738

8 794

9 376

16 999

4 953

68 150

2007

257

3 311

11 455

8 460

9 374

9 927

10 065

14 828

4 932

72 609


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.