Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 34 SM 1501

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret
Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2010 och 2013
Holdings in the Farm Register and Business Register. Classifications, employed in agricultural holdings and other gainful activities 2010 and 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Tre källor till basstatistik om jordbruk

I Sverige finns idag främst tre källor till statistik om jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruket nämligen Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Definitionerna skiljer sig mellan registren vilket innebär att statistiken inte fullt stämmer överens. Resultatet visar att det i LBR fanns 67 146 jordbruksföretag år 2013 medan det i FDB fanns 130 242. Antal sysselsatta i LBR var 105 543 personer utöver företagaren år 2013. I RAMS var totala antalet personer, företagare eller anställda, som klassificerats som sysselsatta 57 124 personer år 2013.

Tablå A. Sammanställning av jordbruksföretag

 

LBR

FDB

RAMS

Antal

2010

2013

 

2010

2013

 

2010

2013

Jordbruksföretag

71 091

67 146

118 599

130 242

83 387

84 794

Företag med
kombinations-
verksamhet i LBR

24 048

25 059

.

.

.

.

Företag med
verksamhet utöver
jordbruk i FDB

.

.

 

44 053

55 165

 

.

.

Företag med primär
jordbruksaktivitet
i FDB

48 868

47 601

102 923

109 774

.

.

Sysselsatta

107 837

105 543

 

.

.

 

57 487

57 124