Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2010

1b. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2013

2a. Antal jordbruksföretag efter antal som matchar, år 2010

2b. Antal jordbruksföretag efter antal som matchar, år 2013

3a. Antal av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB och RAMS

3b. Antal av jordbruksföretagen i FDB som matchar mot LBR och RAMS

4a. Antal kombinatörsföretag och ordinarie jordbruksföretag i RAMS, år 2010

4b. Antal kombinatörsföretag och ordinarie jordbruksföretag i RAMS, år 2013

5a. Antal sysselsatta i LBR, år 2010

5b. Antal sysselsatta i LBR, år 2013

5c. Antal sysselsatta i RAMS, år 2010 och 2013

6a. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS, år 2010

6b. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS, år 2013

7a. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS samt antal huvudbrukare i LBR som matchar mot RAMS och FDB, år 2010

7b. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS samt antal huvudbrukare i LBR som matchar mot RAMS och FDB, år 2013

8a. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS efter driftsinriktning, 2010

8b. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS efter driftsinriktning, 2013

9a. Antal jordbruksföretag efter typ av företagskategori, år 2010

9b. Antal jordbruksföretag efter typ av företagskategori, år 2013

9c. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot RAMS och FDB efter typ av företagskategori, år 2010

9d. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot RAMS och FDB efter typ av företagskategori, år 2013

10a. Antal jordbruksföretag i LBR efter jordbruksverksamhet i FDB, år 2010

10b. Antal av jordbruksföretagen i LBR efter jordbruksaktivitet i FDB, år 2013

11a. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2010

11b. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2013

11c. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter sekundär aktivitet i FDB, år 2010

11d. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter sekundär aktivitet i FDB, år 2013

12a. Antal av jordbruksföretagen i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2010

12b. Antal av jordbruksföretagen i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2013

12c Antal av jordbruksföretagen i LBR efter sekundär aktivitet i FDB, år 2010

12d. Antal av jordbruksföretagen i LBR efter sekundär aktivitet i FDB, år 2013

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure