Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2010

1a. Number of agricultural holdings in LBR, FDB and RAMS, year 2010

Område

LBR

FDB

RAMS1

Storleksgrupp

Totalt

 

Totalt

Varav aktiva

 

Totalt

Län

Stockholms

2 019

4 820

4 660

3 018

Uppsala

3 066

4 640

4 556

3 440

Södermanlands

2 217

3 256

3 199

2 319

Östergötlands

3 641

5 789

5 688

4 168

Jönköpings

3 725

6 444

6 386

4 074

Kronobergs

2 533

4 268

4 213

2 595

Kalmar

3 390

5 237

5 170

3 455

Gotlands

1 574

2 260

2 238

1 723

Blekinge

1 465

2 300

2 264

1 682

Skåne

9 337

15 458

15 239

11 546

Hallands

3 524

5 588

5 510

3 963

Västra Götalands

13 988

22 405

22 040

16 218

Värmlands

3 653

5 881

5 760

3 956

Örebro

2 456

3 788

3 736

2 760

Västmanlands

1 737

2 723

2 688

2 030

Dalarnas

2 238

3 639

3 558

2 223

Gävleborgs

2 526

4 231

4 159

3 013

Västernorrlands

2 275

4 198

4 117

3 133

Jämtlands

1 728

2 852

2 758

1 933

Västerbottens

2 602

4 450

4 364

3 061

Norrbottens

1 397

3 871

3 792

2 641

Okänd adress

.

501

345

436

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

5 218

9 992

9 823

7 310

Götalands mellanbygder

6 807

10 390

10 284

7 733

Götalands norra slättbygder

8 199

13 759

13 552

10 171

Svealands slättbygder

11 476

19 432

19 039

13 667

Götalands skogsbygder

21 493

33 494

33 018

22 807

Mellersta Sveriges skogsbygder

7 152

10 779

10 582

7 348

Nedre Norrland

6 260

11 176

10 900

7 706

Övre Norrland

4 486

9 076

8 897

6 209

Okänd adress

.

501

345

436

Storleksgrupp åker, hektar

-2

3 785

2 069

2 059

1 643

2,1 - 5,0

11 601

7 485

7 461

5 715

5,1 - 10,0

13 943

10 199

10 166

7 866

10,1 - 20,0

13 008

11 065

11 022

8 823

20,1 - 30,0

6 603

6 100

6 067

5 090

30,1 - 50,0

7 490

7 287

7 260

6 348

50,1 - 100,0

8 205

8 719

8 690

7 871

100,1 -

6 456

7 576

7 554

6 885

Går ej att gruppera

.

58 099

56 161

33 146

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2

1 215

910

907

768

2,1 - 5,0

7 907

4 772

4 757

3 664

5,1 - 10,0

15 498

10 405

10 372

8 028

10,1 - 20,0

14 209

11 617

11 575

9 070

20,1 - 30,0

7 151

6 457

6 417

5 296

30,1 - 50,0

8 043

7 683

7 651

6 579

50,1 - 100,0

9 094

9 419

9 391

8 438

100,1 -

7 974

9 237

9 209

8 398

Går ej att gruppera

.

58 099

56 161

33 146

Hela riket

2010

71 091

118 599

116 440

83 387

2010, med tidigare LBR-definition

68 150

118 599

116 440

83 387

2010 med tidigare RAMS- definition

71 091

118 599

 116 440

 

74 424


  1 Antalet inkluderar jordbruksföretag där någon har huvudsaklig sysselsättning
och kombinatörsföretag