Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Antal sysselsatta i RAMS, år 2010 och 2013

5c. Number of employed in RAMS, year 2010 and 2013

 

RAMS

Område

2010

2013

Storleksgrupp

Fysiska företag

Juridiska företag

 

Fysiska företag

Juridiska företag

Län

Stockholms

1 325

1 351

1 357

1 236

Uppsala

1 856

621

1 804

606

Södermanlands

1 410

687

1 346

661

Östergötlands

2 497

1 112

2 516

1 139

Jönköpings

2 078

549

2 036

899

1 182

171

Kronobergs

1147

204

Kalmar

2 194

877

2 133

779

Gotlands

1 165

418

1 124

432

Blekinge

946

191

928

250

Skåne

6 440

3 932

6 401

4 031

Hallands

1 958

1 027

1 946

966

Västra Götalands

7 419

1 910

7183

1 986

Värmlands

1 801

254

1 664

229

Örebro

1 387

357

1 412

351

Västmanlands

1 014

340

984

351

Dalarnas

1 060

343

1 017

347

Gävleborgs

1 476

281

1 436

302

Västernorrlands

1 252

215

1285

225

Jämtlands

922

188

871

178

Västerbottens

1 202

431

1 138

501

Norrbottens

1 201

348

1 064

385

 

 

 

 

 

 

Okänd adress

89

10

257

17

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

4 013

3 382

3 957

3 361

Götalands mellanbygder

4 855

2 275

4 792

2 285

Götalands norra slättbygder

5 159

2 120

5097

2 056

Svealands slättbygder

7 156

3 338

7019

3 592

Götalands skogsbygder

11 126

2 288

10 860

2 439

Mellersta Sveriges skogsbygder

3 373

710

3 283

711

Nedre Norrland

3 468

662

3 371

687

Övre Norrland

2 635

828

2 413

927

 

 

 

 

 

 

Okänd adress

89

10

257

17

Storleksgrupp åker, hektar

-2

863

2 035

907

2 482

2,1 - 5,0

1 747

172

1 530

232

5,1 - 10,0

2 732

208

2 655

157

10,1 - 20,0

3 908

408

3627

309

20,1 - 30,0

2 856

249

2624

204

30,1 - 50,0

4 477

407

4 039

409

50,1 - 100,0

7 015

1 296

6 253

1 234

100,1 -

7 252

6 045

7 911

6 207

Går ej att gruppera

11 024

4 793

11 503

4 841

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2

518

1 927

564

2 402

2,1 - 5,0

1 084

137

892

208

5,1 - 10,0

2 665

205

2 579

144

10,1 - 20,0

3 657

431

3 468

312

20,1 - 30,0

2 689

247

2492

162

30,1 - 50,0

4 223

396

3800

427

50,1 - 100,0

7 195

1 027

6 345

973

100,1 -

8 819

6 450

9 406

6 606

Går ej att gruppera

11 024

4 793

11 503

4 841

Hela riket

2010, 2013

41 874

15 613

41 049

16 075

2010, med tidigare LBR-definition

41 874

15 613

.

.

2010, med tidigare RAMS- definition

34 224

15 232

 

.

.


  Anm. Sysselsatt kan antingen vara företagaren eller person/er som fått kontrolluppgifter