Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS samt antal huvudbrukare i LBR som matchar mot RAMS och FDB, år 2010

7a. Number of holders/owners in LBR and RAMS and number of holders in LBR distributed by match to RAMS and FDB, year 2010

 

LBR

RAMS

LBR- brukare i RAMS

LBR- brukare i FDB

Huvudbrukare

Innehavare

Huvudbrukare

Huvudbrukare

År 

Män

Kvinnor

Summa

 

Män

Kvinnor

Summa

 

Män

Kvinnor

Summa

 

Män

Kvinnor

Summa

 

 

-24 år

194

35

229

540

216

756

131

16

147

136

16

152

 

25-34 år

2 146

530

2 676

3 302

1 415

4 717

1 308

233

1 541

1 498

246

1 744

 

35-44 år

7 712

1 733

9 445

9 273

3 463

12 736

4 989

820

5 809

5 704

924

6 628

 

45-54 år

14 061

2 858

16 919

15 722

5 269

20 991

9 720

1 513

11 233

11 032

1 703

12 735

 

55-59 år

7 938

1 212

9 150

9 113

2 357

11 470

5 680

643

6 323

6 395

696

7 091

 

60-64 år

8 509

1 233

9 742

9 537

2 258

11 795

5 983

626

6 609

6 812

725

7 537

 

65- år

15 157

2 535

17 692

12 680

2 788

15 468

6 972

818

7 790

10 206

1 262

11 468

 

 

Riket

55 717

10 136

65 853

 

60 167

17 766

77 933

 

34 783

4 669

39 452

 

41 783

5 572

47 355