Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS samt antal huvudbrukare i LBR som matchar mot RAMS och FDB, år 2013

7b. Number of holders/owners in LBR and RAMS and number of holders in LBR distributed by match to RAMS and FDB, year 2013

 

LBR

RAMS

LBR-brukare i RAMS

LBR-brukare i FDB

Huvudbrukare

Innehavare

Huvudbrukare

Huvudbrukare

 År

Män

Kvinnor

summa

 

Män

Kvinnor

Summa

 

Män

Kvinnor

summa

 

Män

Kvinnor

Summa

-24 år

165

29

194

663

315

978

116

18

134

124

16

140

25-34 år

1 882

446

2 328

3 348

1 606

4 954

1 184

213

1 397

1 358

247

1 605

35-44 år

6 163

1 460

7 623

8 133

3 391

11 524

3 869

735

4 604

4 533

849

5 382

45-54 år

12 335

2 689

15 024

14 905

5 608

20 513

8 348

1 411

9 759

9 636

1 669

11 305

55-59 år

7 449

1 374

8 823

8 949

2 702

11 651

5 314

733

6 047

6 066

869

6 935

60-64 år

7 645

1 094

8 739

9 106

2 342

11 448

5 367

571

5 938

6 211

700

6 911

65- år

16 391

2 779

19 170

14 758

3 513

18 271

8 008

975

8 983

12 797

1 627

14 424

Riket

52 030

9 871

61 901

 

59 862

19 477

79 339

 

32 206

4 656

36 862

 

40 725

5 977

46 702