Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS efter driftsinriktning, 2010

8a. Number of holdings in LBR by type of farming distributed by match, year 2010

 

Huvudtyp av driftsinriktning i LBR

1 Växtodling

2 Husdjursskötsel

3 Blandat jordbruk

9 Småbruk

Bastyp av driftsinriktning

Bastyp LBR

11
Jordbruksväxter

12
Köks- prydnads- och plantskoleväxter

13 Frukt och bär

14
Blandad växtodling

21
Nötkreatur

22
Får

23 Svin

24
Fjäderfä

25
Blandad husdjursskötsel

31
Blandat jordbruk, mest växtodling

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

Match

 

LBR

18 596

741

370

603

15 459

2 874

599

194

1 561

1 937

3 111

25 046

 

FDB

15 344

587

297

532

13 778

2 242

574

182

1 323

1 680

2 713

14 615

 

RAMS

12 749

516

258

468

12 388

1 783

540

168

1 157

1 493

2 417

11 015

 

Ingen träff FDB

3 252

154

73

71

1 681

632

25

12

238

257

398

10 431

 

Ingen träff RAMS

5 847

225

112

135

3 071

1 091

59

26

404

444

694

14 031