Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS efter driftsinriktning, 2013

8b. Number of holdings in LBR by type of farming distributed by match, year 2013

 

Huvudtyp av driftsinriktning i LBR

1 Växtodling

2 Husdjursskötsel

3 Blandat jordbruk

9 Småbruk

Bastyp av driftsinriktning

Bastyp LBR

11
Jordbruksväxter

12
Köks- prydnads- och plantskoleväxter

13 Frukt och bär

14 Blandad växtodling

21
Nötkreatur

22
Får

23 Svin

24
Fjäderfä

25
Blandad husdjursskötsel

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

Match

 

LBR

16 753

885

403

627

13 770

3 597

501

180

1 631

1 569

2 732

24 498

FDB

14 426

784

340

566

12 636

2 823

487

170

1 372

1 422

2 459

15 665

RAMS

11 599

689

280

491

11 164

2 230

461

154

1 176

1 195

2 090

10 802

Ingen träff FDB

2 327

101

63

61

1 134

774

14

10

259

147

273

8 833

Ingen träff RAMS

5 154

196

123

136

2 606

1 367

40

26

455

374

642

13 696