Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2013

1b. Number of agricultural holdings in LBR, FDB and RAMS, year 2013

Område

LBR

FDB

RAMS1

Storleksgrupp

Totalt

 

Totalt

Varav aktiva

 

Totalt

Län

Stockholms

2 001

5 593

5 462

3 230

Uppsala

2 910

5 041

4 983

3 499

Södermanlands

2 164

3 497

3 463

2 303

Östergötlands

3 468

6 366

6 273

4 177

Jönköpings

3 503

7 054

6 996

4 153

Kronobergs

2 357

4 807

4 760

2 577

Kalmar

3 188

5 627

5 554

3 432

Gotlands

1 504

2 469

2 447

1 741

Blekinge

1 397

2 505

2 472

1 697

Skåne

8 816

16 776

16 653

11 620

Hallands

3 335

6 086

6 014

3 972

Västra Götalands

13 228

24 453

24 156

16 110

Värmlands

3 375

6 371

6 242

3 794

Örebro

2 352

4 147

4 110

2 798

Västmanlands

1 675

2 897

2 865

2 017

Dalarnas

2 078

3 975

3 896

2 185

Gävleborgs

2 333

4 667

4 602

2 909

Västernorrlands

2 108

4 918

4 846

3 187

Jämtlands

1 570

3 262

3 191

1 966

Västerbottens

2 446

4 893

4 807

3 048

Norrbottens

1 338

4 317

4 243

2 692

Okänd adress

.

521

421

1 687

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

4 923

11 080

10 966

7 448

Götalands mellanbygder

6 447

11 137

11 047

7 784

Götalands norra slättbygder

7 698

14 967

14 786

10 120

Svealands slättbygder

11 034

21 430

21 132

13 900

Götalands skogsbygder

20 350

36 665

36 265

22 762

Mellersta Sveriges skogsbygder

6 730

11 850

11 666

7 204

Nedre Norrland

5 763

12 508

12 270

7 636

Övre Norrland

4 201

10 084

9 903

6 253

Okänd adress

.

521

421

1 687

Storleksgrupp åker, hektar

-2

3 935

2 531

2 525

1 883

2,1 - 5,0

10 142

7 340

7 320

5 140

5,1 - 10,0

13 857

10 955

10 921

7 652

10,1 - 20,0

12 439

11 312

11 266

8 343

20,1 - 30,0

6 022

5 932

5 912

4 678

30,1 - 50,0

6 778

7 006

6 986

5 825

50,1 - 100,0

7 368

8 121

8 101

7 085

100,1 -

6 605

8 173

8 158

7 334

Går ej att gruppera

.

68 872

67 267

36 854

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2

1 380

1 165

1 164

957

2,1 - 5,0

6 645

4 469

4 456

3 093

5,1 - 10,0

15 427

11 389

11 357

7 961

10,1 - 20,0

13 588

12 007

11 961

8 606

20,1 - 30,0

6 617

6 334

6 308

4 902

30,1 - 50,0

7 324

7 414

7 389

6 037

50,1 - 100,0

8 134

8 774

8 753

7 573

100,1 -

8 031

9 818

9 801

8 811

Går ej att gruppera

.

68 872

67 267

36 854

Hela riket

2013

67 146

 

130 242

128 456

 

84 794


  1 Antalet inkluderar jordbruksföretag där någon har huvudsaklig sysselsättning
och kombinatörsföretag