Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Antal jordbruksföretag i LBR efter jordbruksverksamhet i FDB, år 2010

10a. Number of agricultural holdings in LBR by type of farming in FDB, year 2010

 

Huvudtyp av driftsinriktning

1 Växtodling

2 Husdjursskötsel

3 Blandat jordbruk

9 Småbruk

Bastyp av driftsinriktning

11 Jordbruksväxter

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

13 Frukt och bär

14 Blandad växtodling

21 Nötkreatur

22 Får

23 Svin

24 Fjäderfä

25 Blandad husdjursskötsel

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

Undergrupp 4-siffrig

 

 0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

5 682

18

5

85

76

29

18

5

17

137

79

1 887

0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

881

182

14

177

11

9

-

..

3

37

17

121

0119 Odling av andra ett- och tvååriga växter

2 529

210

16

28

149

170

-

..

27

74

105

4 149

0121 Odling av druvor

-

-

-

..

-

..

-

-

-

-

-

-

0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter

4

..

71

8

-

..

-

-

-

..

..

12

0125 Odling av andra frukter och bär samt nötter

15

11

116

53

..

..

..

-

-

..

..

37

0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

0129 Odling av andra fleråriga växter

-

-

-

..

..

-

-

-

-

-

-

..

0130 Odling av plantskoleväxter

20

85

..

13

..

..

-

-

-

..

5

20

0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras

330

..

..

3

4 707

6

5

..

69

102

249

78

0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar

483

3

..

7

5 164

70

4

4

441

158

437

480

0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur

225

-

..

3

15

24

-

..

5

16

15

531

0144 Uppfödning av kameler och kameldjur

..

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

..

0145 Uppfödning av får och getter

72

..

-

..

36

1 168

-

..

187

44

130

381

0146 Uppfödning av svin

109

..

..

3

14

2

400

-

90

31

80

22

0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä

19

-

..

..

8

3

..

141

17

11

19

19

0149 Uppfödning av andra djur

24

..

..

3

12

13

-

-

..

3

8

84

0150 Blandat jordbruk

4 755

69

64

140

3 482

711

139

23

447

1 051

1 535

6 487

0161 Service till växtodling

123

..

..

..

59

11

..

-

7

4

13

82

0162 Service till husdjursskötsel

71

..

-

..

39

21

4

-

10

7

17

218

0163 Bearbetning av skördade växter

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

0164 Bearbetning av utsäde

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

0170 Jakt och service i anslutning härtill

-

-

-

-

-

..

-

-

..

-

-

..

Finns ej i FDB

3 252

154

73

71

1 681

632

25

12

238

257

398

10 431

Totalt

18 596

741

370

603

15 459

2 874

599

194

1 561

1 937

3 111

25 046


Anm. I de fall ett företag i FDB har flera jordbruksaktiviteter är det den första aktiviteten
som använts. De företag i LBR som har verksamhet 0170 Jakt och service i anslutning
härtill måste även ha en annan jordbruksaktivitet i FDB.