Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Antal av jordbruksföretagen i LBR efter jordbruksaktivitet i FDB, år 2013

10b. Number of agricultural holdings in LBR by type of farming in FDB, year 2013

 

Huvudtyp av driftsinriktning, LBR

 

1 Växtodling

2 Husdjursskötsel

3 Blandat jordbruk

9 Småbruk

 

Bastyp av driftsinriktning

 

11 Jordbruksväxter

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

13 Frukt och bär

14 Blandad växtodling

21 Nötkreatur

22 Får

23 Svin

24 Fjäderfä

25 Blandad husdjursskötsel

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

Undergrupp 4-siffrig

 

 0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

4 953

20

9

77

89

32

13

9

24

131

99

1 789

0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

740

252

30

158

12

9

..

..

..

39

20

123

0119 Odling av andra ett- och tvååriga växter

1 860

276

22

27

158

194

..

..

47

76

86

3 956

0121 Odling av druvor

-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

..

0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter

3

5

74

9

-

..

-

-

-

-

..

9

0125 Odling av andra frukter och bär samt nötter

14

18

117

36

4

-

..

-

-

4

4

40

0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

0129 Odling av andra fleråriga växter

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

0130 Odling av plantskoleväxter

13

126

6

14

3

4

-

-

-

..

..

30

0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras

450

..

..

6

4 054

22

..

..

91

111

262

121

0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar

596

..

..

16

4 451

117

4

3

393

137

343

668

0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur

212

..

-

3

24

38

..

-

12

14

21

514

0144 Uppfödning av kameler och kameldjur

-

-

-

-

..

-

-

-

-

-

..

4

0145 Uppfödning av får och getter

71

..

-

..

47

1 229

-

-

163

34

110

370

0146 Uppfödning av svin

152

-

..

4

14

11

314

..

60

21

50

26

0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä

26

..

-

..

7

5

-

132

12

12

21

18

0149 Uppfödning av andra djur

34

..

..

3

13

20

-

-

5

3

7

104

0150 Blandat jordbruk

5 073

74

71

202

3 624

1 077

144

19

523

816

1 397

7 503

0161 Service till växtodling

135

..

3

7

76

23

..

..

20

11

15

125

0162 Service till husdjursskötsel

90

..

..

-

58

38

3

..

18

12

21

247

0163 Bearbetning av skördade växter

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

0164 Bearbetning av utsäde

..

-

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

0170 Jakt och service i anslutning härtill

-

-

-

-

..

..

-

-

..

-

-

6

Finns ej i FDB

2 327

101

63

61

1 134

774

14

10

259

147

273

8 833

Totalt

16 753

885

403

627

13 770

3 597

501

180

1 631

1 569

2 732

24 498


Anm. I de fall ett företag i FDB har flera jordbruksaktiviteter är det den första aktiviteten
som använts. De företag i LBR som har verksamhet 0170 Jakt och service i anslutning
härtill måste även ha en annan jordbruksaktivitet i FDB.