Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2013

11b. Number of holdings in LBR with other gainful activity by primary activity in FDB, year 2013

 

Kombinationsverksamhet

Ingen
kombinationsv. i LBR

Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt

Primär aktivitet,
SNI-kod

Inom jordbruk

Utom jordbruk

Totalt

01

3131

779

1699

877

165

1591

6395

7477

11201

3115

18155

28951

02

206

9

83

77

7

99

174

301

405

157

811

1376

41

18

4

6

7

-

6

19

74

80

26

115

93

43

40

33

19

24

-

31

91

349

378

117

528

360

49

11

-

..

-

-

6

35

77

97

22

119

107

93

39

..

18

..

-

3

17

32

41

75

150

154

Övriga branscher

267

62

110

41

18

85

192

347

454

318

1 043

1 116

Ej träff

1093

301

409

277

103

376

756

1223

1638

1065

4139

9930

Totalt

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

7 679

9 880

14 295

4 895

25 059

42 087


Anm. År 2013 var en urvalsundersökning vilket innebär en viss osäkerhet i resultatet. Enbart de branscher med flest företag redovisas.