Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11d. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter sekundär aktivitet i FDB, år 2013

11d. Number of holdings in LBR with other gainful activity by secondary activity in FDB, year 2013

 

Kombinationsverksamhet

Ingen kombinationsv. i LBR

Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt

Sekundär aktivitet,
SNI-kod

Inom jordbruk

Utom jordbruk

Totalt

 

 

01

902

183

446

192

34

337

1 109

1 778

2 384

1 001

4 331

4 697

02

730

130

262

252

50

391

1 331

1 580

2 384

662

3 912

7 086

43

62

34

34

15

-

20

157

194

280

40

348

246

47

53

32

26

..

-

4

38

12

46

39

144

113

68

68

..

20

6

4

24

46

47

70

63

203

117

81

10

..

11

..

-

12

41

99

114

25

139

99

93

36

-

9

-

-

..

17

50

57

49

123

159

Övriga branscher

226

60

144

74

3

68

238

366

466

247

957

840

Ej träff

1 093

301

409

277

103

376

756

1 223

1 638

1 065

4 139

9 930

Ingen sekundär aktivitet

1 622

447

984

485

99

965

3 946

4 531

6 856

1 704

10 762

18 799

Totalt

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

7 678

9 880

14 295

4 895

25 059

42 087


Anm. År 2013 var en urvalsundersökning vilket innebär en viss osäkerhet i resultatet. Enbart de branscher med flest företag redovisas.