Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB och RAMS

3a. Number of agricultural holdings in LBR distributed by matching results

Träff/matchning

Fysisk person/ huvudbrukare

Juridisk person

Maka/make sambo

Övriga personer

Totalt

 

2010

2013

 

2010

2013

 

2010

2013

 

2010

2013

 

2010

2013

Träff mot FDB

47 355

46 702

4 018

4 096

1 483

1 483

1 011

869

53 867

53 150

Träff mot RAMS

39 452

36 862

2 911

2 920

1 450

1 533

1 139

1 016

44 952

42 331

Träff mot FDB+RAMS

38 442

36 322

2 895

2 916

933

899

689

562

42 959

40 699

Träff mot FDB, ej RAMS

8 913

10 380

1 123

1 180

550

584

322

307

10 908

12 451

Träff mot RAMS, ej FDB

1 010

540

16

4

517

634

450

454

1 933

1 632

Ingen träff1

17 488

14 659

 

1 204

1 145

 

10 738

7 354

 

1 949

2 781

 

18 692

15 804


Anm. Matchningen är gjord efter antal företag i LBR. Ett företag i LBR kan innefatta flera personer.
1) Inklusive make/maka/sambo och Övriga personer