Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal av jordbruksföretagen i FDB som matchar mot LBR och RAMS

3b. Number of agricultural holdings in FDB distributed by matching results

Träff/matchning

Fysisk person

Juridisk person

Totalt

 

2010

2013

 

2010

2013

 

2010

2013

Träff mot LBR

56 304

57 083

4 196

4 287

60 500

61 370

Träff mot RAMS

71 170

74 243

5 197

5 283

76 367

79 526

Träff mot LBR+RAMS

45 184

43 765

2 996

3 023

48 180

46 788

Träff mot LBR, ej RAMS

11 120

13 318

1 200

1 264

12 320

14 582

Träff mot RAMS, ej LBR

25 986

30 478

2 201

2 260

28 187

32 738

Ingen träff

22 542

27 928

 

7 370

8 206

 

29 912

36 134


Anm. Matchningen är gjord efter antal person/organisationsnummer i FDB