Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 34 SM 1701

Jordbruksföretag och företagare 2016
Agricultural holdings and holders in 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag uppgick år 2016 till 62 937, vilket motsvarar en minskning  med 35 % sedan 1990. År 2013, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, uppgick antalet till 67 146.

Företag med lite åkermark och företag med mycket åkermark ökade i antal medan antalet företag i övriga storleksklasser minskade.

Andelen kvinnliga jordbrukare ökar något

Antalet kvinnliga jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 9 710 år 2016, vilket är något färre än 2013. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till knappt 17 %, vilket är nästan 1 procentenhet mer än 2013.

Var tredje jordbrukare 65 år eller äldre

Var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma var 65 år eller äldre år 2016, vilket är en ökning jämfört med år 2013. Ungefär var sjätte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Sedan 2013 har andelen jordbrukare under 35 år ökat från 4 till 5 %.