Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2016

11. Number of holdings by size of arable land (more than 100 ha) in 2016

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

115

45

16

6

16

 

Uppsala

294

90

37

16

28

 

Södermanlands

212

80

27

12

28

 

Östergötlands

374

127

50

31

28

 

Jönköpings

139

21

7

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

75

12

..

..

-

 

Kalmar

214

76

16

9

12

 

Gotlands

188

61

13

-

8

 

Blekinge

37

7

..

-

..

 

Skåne

637

244

97

60

99

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

197

55

14

10

5

 

Västra Götalands

739

229

90

40

53

 

Värmlands

161

58

16

8

16

 

Örebro

167

51

32

10

12

 

Västmanlands

157

66

42

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

95

32

9

..

..

 

Gävleborgs

126

24

9

..

..

 

Västernorrlands

70

26

4

..

..

 

Jämtlands

75

17

7

..

-

 

Västerbottens

137

34

8

..

..

 

Norrbottens

57

13

3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

541

200

81

46

76

 

Götalands mellanbygder

560

188

53

27

41

 

Götalands norra slättbygder

793

286

110

61

71

 

Svealands slättbygder

992

359

156

60

105

 

Götalands skogsbygder

640

140

37

14

16

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

288

75

32

10

11

 

Nedre Norrland

249

70

20

5

4

 

Övre Norrland

203

50

11

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

 

2,1 - 5,0

-

-

-

-

-

 

5,1 - 10,0

-

-

-

-

-

 

10,1 - 20,0

-

-

-

-

-

 

20,1 - 30,0

-

-

-

-

-

 

30,1 - 50,0

-

-

-

-

-

 

50,1 - 100,0

-

-

-

-

-

 

100,1-

4 266

1 368

500

227

329

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

 

2,1 - 5,0

-

-

-

-

-

 

5,1 - 10,0

-

-

-

-

-

 

10,1 - 20,0

-

-

-

-

-

 

20,1 - 30,0

-

-

-

-

-

 

30,1 - 50,0

-

-

-

-

-

 

50,1 - 100,0

-

-

-

-

-

 

100,1-

4 266

1 368

500

227

329

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2016

4 266

1 368

500

227

329

 

2013

4 446

1 234

453

218

254

 

2010

4 540

1 150

394

155

217

 

20071

4 481

1 020

334

139

191

 

20051

4 518

969

304

140

168

 


1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.