Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2016

13. Number of holdings by size of agricultural land (more than 100 ha) in 2016

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

122

50

24

9

16

 

Uppsala

315

110

49

17

32

 

Södermanlands

225

100

29

19

35

 

Östergötlands

459

169

54

37

41

 

Jönköpings

250

59

7

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

109

27

4

..

..

 

Kalmar

286

106

56

29

46

 

Gotlands

236

89

31

4

11

 

Blekinge

61

12

..

..

..

 

Skåne

777

272

109

63

112

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

216

66

16

12

8

 

Västra Götalands

863

276

103

47

65

 

Värmlands

174

62

24

7

17

 

Örebro

177

58

32

13

14

 

Västmanlands

171

71

35

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

115

35

17

..

..

 

Gävleborgs

138

27

9

..

..

 

Västernorrlands

72

27

5

..

..

 

Jämtlands

93

31

17

4

4

 

Västerbottens

143

35

10

..

..

 

Norrbottens

58

13

..

3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

575

213

78

50

84

 

Götalands mellanbygder

695

260

109

51

83

 

Götalands norra slättbygder

847

327

125

63

89

 

Svealands slättbygder

1 063

414

177

78

122

 

Götalands skogsbygder

1 072

249

61

28

28

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

301

92

39

14

14

 

Nedre Norrland

279

83

26

8

8

 

Övre Norrland

228

57

22

5

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

16

5

..

..

5

 

2,1 - 5,0

3

..

..

-

-

 

5,1 - 10,0

12

..

..

-

..

 

10,1 - 20,0

21

..

3

-

..

 

20,1 - 30,0

22

5

..

-

..

 

30,1 - 50,0

73

13

..

-

..

 

50,1 - 100,0

1 185

35

13

3

4

 

100,1-

3 728

1 633

613

293

423

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

 

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

 

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

 

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

 

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

 

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

 

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

 

.

.

.

.

 

100,1-

5 060

1 695

637

297

437

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2016

5 060

1 695

637

297

437

 

2013

5 268

1 564

574

286

339

 

2010

5 461

1 500

492

237

284

 

20071

5 633

1 387

443

211

265

 

20051

5 787

1 358

402

202

236

 


1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.