Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Antal företag efter driftsinriktning 2016

22. Number of holdings by type of farming in 2016

Område, storleksgrupp

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjursskötsel

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

653

53

13

39

117

184

176

704

Uppsala

1 173

24

16

107

162

193

269

822

Södermanlands

709

30

17

83

146

206

232

612

Östergötlands

1 053

47

40

205

411

396

308

891

Jönköpings

301

28

9

355

1 059

385

92

1 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

196

22

7

144

629

263

83

861

Kalmar

450

45

51

304

564

406

190

982

Gotlands

359

29

44

111

94

309

201

268

Blekinge

220

38

34

50

295

188

96

395

Skåne

2 569

415

243

262

1 123

670

556

2 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

736

70

36

179

414

327

202

1 156

Västra Götalands

3 194

115

58

597

1 602

1 051

738

4 881

Värmlands

677

23

6

82

337

227

227

1 544

Örebro

710

29

13

63

183

205

185

879

Västmanlands

747

..

..

34

64

95

129

519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

504

28

11

67

259

196

127

748

Gävleborgs

451

19

8

113

309

225

118

874

Västernorrlands

293

27

6

101

254

136

67

1 078

Jämtlands

179

..

..

121

236

140

41

698

Västerbottens

446

25

8

204

159

151

83

1 231

Norrbottens

282

38

7

72

68

86

32

676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 964

283

175

157

253

358

294

1 057

Götalands mellanbygder

1 490

222

199

429

699

815

668

1 646

Götalands norra slättbygder

2 807

78

63

343

508

556

597

2 093

Svealands slättbygder

4 086

152

61

329

634

804

995

3 451

Götalands skogsbygder

2 539

213

77

1 225

4 586

2 144

804

7 516

Mell. Sveriges skogsbygder

1 421

63

28

184

685

562

463

2 922

Nedre Norrland

842

67

15

329

814

515

203

2 511

Övre Norrland

753

63

16

297

306

285

128

2 095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

554

15

19

352

772

13

2 431

2,1 - 5,0

8

116

31

2

480

1 013

41

7 389

5,1 - 10,0

196

144

70

13

1 162

1 364

432

10 101

10,1 - 20,0

4 579

110

90

94

1 858

959

735

2 983

20,1 - 30,0

2 883

45

50

171

1 234

364

426

240

30,1 - 50,0

2 750

50

55

452

1 467

400

608

119

50,1 - 100,0

2 791

..

124

1 071

1 322

533

868

..

100,1-

2 695

..

199

1 471

610

634

1 029

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

534

14

..

206

384

7

202

2,1 - 5,0

..

113

27

..

94

434

19

5 017

5,1 - 10,0

148

151

61

8

746

1 463

310

12 243

10,1 - 20,0

3 897

109

92

54

1 640

1 287

687

4 933

20,1 - 30,0

3 017

49

51

107

1 242

512

440

558

30,1 - 50,0

2 992

58

56

308

1 705

511

621

230

50,1 - 100,0

2 975

72

122

961

1 765

620

858

77

100,1-

2 866

55

211

1 838

1 087

828

1 210

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

15 902

1 141

634

3 293

8 485

6 039

4 152

23 291

2013

16 753

1 288

627

4 042

9 307

6 330

4 301

24 498

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 060

5 595

5 048

25 046

20071

17 765

1 315

769

6 300

10 435

5 866

5 378

24 781

20051

18 779

1 313

751

7 542

10 742

6 038

5 715

24 928


1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.