Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Areal åkermark efter driftsinriktning och företagarens ålder 2016, hektar

26. Arable land by type of farming and age of holder in 2016, hectares

Kön, driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

426

3 596

8 321

5 120

7 132

9 636

5 569

15 477

.

55 277

-Trädgårdsväxter

-

61

499

46

39

223

284

258

.

1 412

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

19

357

47

114

313

578

682

.

2 110

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

-

2 129

3 182

2 750

2 765

2 777

1 507

1 578

.

16 688

-Köttdjur

54

2 387

3 897

3 098

4 029

3 244

2 360

4 247

.

23 314

-Övrig husdjursskötsel

58

1 322

3 408

1 945

2 383

3 146

2 198

2 178

.

16 638

Blandat jordbruk

237

783

2 404

1 351

3 322

2 850

1 174

2 875

.

14 997

Småbruk

127

1 519

3 902

3 050

3 981

4 096

3 331

9 946

.

29 951

Summa

901

11 815

25 970

17 409

23 766

26 285

17 000

37 241

.

160 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

5 063

46 711

98 640

67 638

100 456

112 371

106 369

185 848

.

723 097

-Trädgårdsväxter

199

323

1 202

873

1 239

2 384

1 670

3 320

.

11 210

-Jordbruks och trädgårdsväxter

151

1 159

6 791

3 717

5 589

5 728

4 598

4 597

.

32 329

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

857

12 345

49 895

36 391

45 281

50 147

44 631

33 426

.

272 972

-Köttdjur

1 550

16 196

38 424

33 514

37 906

42 068

35 437

51 819

.

256 914

-Övrig husdjursskötsel

313

8 629

22 698

20 099

24 083

23 531

23 014

23 838

.

146 205

Blandat jordbruk

803

13 287

42 007

25 465

35 040

36 993

35 909

42 582

.

232 087

Småbruk

328

3 241

10 367

9 354

12 724

13 867

14 773

50 388

.

115 041

Summa

9 265

101 891

270 024

197 049

262 318

287 090

266 401

395 817

.

1 789 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

277 310

277 310

-Trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

12 342

12 342

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

30 023

30 023

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

64 182

64 182

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

90 140

90 140

-Övrig husdjursskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

4 435

4 435

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

55 277

55 277

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

1 412

1 412

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

535 120

535 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

5 489

50 307

106 961

72 758

107 588

122 007

111 938

201 325

277 310

1 055 683

-Trädgårdsväxter

199

384

1 702

919

1 279

2 607

1 954

3 578

12 342

24 964

-Jordbruks och trädgårdsväxter

151

1 178

7 148

3 764

5 703

6 041

5 176

5 279

30 023

64 462

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

857

14 474

53 077

39 141

48 046

52 924

46 138

35 004

64 182

353 842

-Köttdjur

1 604

18 582

42 321

36 612

41 935

45 312

37 796

56 066

90 140

370 368

-Övrig husdjursskötsel

371

9 951

26 106

22 045

26 466

26 677

25 211

26 016

4 435

167 278

Blandat jordbruk

1 040

14 071

44 412

26 816

38 362

39 843

37 083

45 457

55 277

302 361

Småbruk

455

4 759

14 268

12 404

16 705

17 963

18 104

60 334

1 412

146 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

10 166

113 706

295 994

214 459

286 084

313 375

283 400

433 058

535 120

2 485 362

2013

5 625

83 324

301 776

264 935

312 057

330 386

299 399

425 245

581 785

2 604 533

2010

6 698

89 222

343 274

284 889

336 389

328 925

306 682

376 916

560 463

2 633 457

20071

7 530

110 448

406 520

309 793

341 434

339 081

297 857

297 450

537 855

2 647 969

20051

7 400

125 863

440 692

339 465

344 450

346 156

285 148

279 195

534 964

2 703 333


1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.