Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag med åkermark efter brukningsform och företagskategori 2016

2. Areal åkermark efter brukningsform och företagskategori 2016

3. Antal företag med jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2016

4. Areal jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori 2016, hektar

5. Antal företag med åker, betes- respektive skogsmark 2016

6. Areal åker, betes, jordbruks- respektive skogsmark 2016, hektar

7. Antal företag efter storleksgrupp åker 2016

8. Areal åker fördelad efter storleksgrupp åker 2016, hektar

9. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark 2016

10. Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp jordbruksmark 2016, hektar

11 Antal företag efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2016

12. Areal åkermark fördelad efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2016, hektar

13. Antal företag efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2016

14 Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2016, hektar

15. Antal företagare efter ålder i enskild firma 2016

16. Antal kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2016

17. Antal manliga företagare efter ålder i enskild firma 2016

18. Åkerareal efter företagarens ålder i enskild firma 2016, hektar

19. Åkerareal för kvinnliga företagare efter ålder i enskild firma 2016, hektar

20. Åkerareal för manliga företagare efter ålder i enskild firma 2016, hektar

21. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2016

22. Antal företag efter driftsinriktning 2016

23. Areal åkermark efter driftsinriktning 2016, hektar

24. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2016, hektar

25. Antal företag efter driftsinriktning och företagarens ålder 2016

26. Areal åkermark efter driftsinriktning och företagarens ålder 2016, hektar

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

 

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

 

 

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

 

 

 

 

 

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken

 

 

 

 

 

 

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.

 

 

1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.