Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Areal åkermark fördelad efter storleksgrupp åker (över 100 ha) 2016, hektar

12. Area of arable land by size of holding (more than 100 ha) in 2016, hectars

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp åker, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 996

11 139

5 518

2 521

11 303

 

Uppsala

41 860

21 784

12 522

7 236

19 952

 

Södermanlands

29 699

19 555

8 886

5 369

19 606

 

Östergötlands

53 430

30 257

17 167

13 846

18 391

 

Jönköpings

18 599

4 693

2 499

848

1 723

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10 394

2 925

353

-

-

 

Kalmar

29 500

18 281

5 590

3 970

8 190

 

Gotlands

26 794

14 499

4 549

-

4 885

 

Blekinge

5 061

1 636

669

-

620

 

Skåne

89 187

58 811

33 427

26 736

77 967

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26 918

13 323

4 746

4 484

5 319

 

Västra Götalands

103 566

55 812

31 090

17 531

37 804

 

Värmlands

22 238

14 254

5 265

3 541

10 084

 

Örebro

22 877

12 077

10 770

4 331

10 120

 

Västmanlands

21 819

15 951

14 777

5 555

8 185

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12 665

7 929

3 065

852

-

 

Gävleborgs

17 114

5 795

3 237

875

1 106

 

Västernorrlands

9 553

6 245

1 295

430

1 887

 

Jämtlands

10 314

4 125

2 401

849

-

 

Västerbottens

19 043

8 152

2 687

482

1 618

 

Norrbottens

7 980

3 277

1 078

1 245

1 165

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

75 829

48 201

27 841

20 512

59 643

 

Götalands mellanbygder

78 716

45 352

18 380

12 009

32 091

 

Götalands norra slättbygder

112 690

69 196

38 075

27 255

49 156

 

Svealands slättbygder

139 234

87 032

53 028

26 799

74 413

 

Götalands skogsbygder

86 832

33 136

12 699

5 965

11 036

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

39 005

18 680

10 934

4 279

7 812

 

Nedre Norrland

34 079

16 727

6 871

2 154

2 993

 

Övre Norrland

28 222

12 199

3 765

1 727

2 783

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

 

2,1 - 5,0

-

-

-

-

-

 

5,1 - 10,0

-

-

-

-

-

 

10,1 - 20,0

-

-

-

-

-

 

20,1 - 30,0

-

-

-

-

-

 

30,1 - 50,0

-

-

-

-

-

 

50,1 - 100,0

-

-

-

-

-

 

100,1-

594 607

330 523

171 593

100 700

239 926

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

 

2,1 - 5,0

-

-

-

-

-

 

5,1 - 10,0

-

-

-

-

-

 

10,1 - 20,0

-

-

-

-

-

 

20,1 - 30,0

-

-

-

-

-

 

30,1 - 50,0

-

-

-

-

-

 

50,1 - 100,0

-

-

-

-

-

 

100,1-

594 607

330 523

171 593

100 700

239 926

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2016

594 607

330 523

171 593

100 700

239 926

 

2013

617 542

295 879

155 219

96 208

189 675

 

2010

625 749

275 871

135 307

67 916

164 850

 

20071

613 839

244 297

114 625

60 802

143 696

 

20051

615 217

231 678

104 648

61 927

128 422

 


1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.