Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14 Areal jordbruksmark fördelad efter storleksgrupp jordbruksmark (över 100 ha) 2016, hektar

14. Area of agricultural land by size of holding (more than 100 ha) in 2016, hectares

Område, storleksgrupp

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16 944

12 230

8 217

3 945

11 648

 

Uppsala

44 486

26 390

16 706

7 502

23 064

 

Södermanlands

31 209

24 391

9 517

8 267

24 480

 

Östergötlands

65 010

40 645

18 727

16 641

27 610

 

Jönköpings

34 101

13 959

2 462

2 190

3 446

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15 177

6 437

1 386

875

648

 

Kalmar

40 282

26 076

19 140

13 059

32 284

 

Gotlands

33 539

21 498

10 755

1 774

7 924

 

Blekinge

8 606

2 818

689

.

730

 

Skåne

107 997

65 639

37 550

28 038

90 709

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

29 786

16 111

5 392

5 339

7 609

 

Västra Götalands

120 326

66 687

35 582

20 717

47 004

 

Värmlands

24 196

15 292

8 079

3 143

10 921

 

Örebro

24 378

13 997

10 831

5 621

11 530

 

Västmanlands

23 772

17 229

12 252

8 037

11 352

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15 755

8 645

5 708

853

2 005

 

Gävleborgs

18 881

6 538

3 151

1 707

1 913

 

Västernorrlands

9 885

6 515

1 615

444

1 912

 

Jämtlands

12 731

7 338

5 941

1 793

2 166

 

Västerbottens

19 904

8 393

3 325

482

1 625

 

Norrbottens

8 169

3 210

1 410

1 274

1 165

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80 677

51 581

26 859

22 151

66 160

 

Götalands mellanbygder

97 696

62 744

37 671

22 957

64 744

 

Götalands norra slättbygder

119 993

78 595

43 413

28 188

62 173

 

Svealands slättbygder

148 368

100 389

60 267

34 345

86 727

 

Götalands skogsbygder

146 725

60 502

20 613

12 331

21 184

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

41 534

22 456

13 265

6 029

9 971

 

Nedre Norrland

38 553

20 104

8 861

3 497

5 530

 

Övre Norrland

31 587

13 665

7 485

2 203

5 257

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

2 185

1 214

330

443

4 387

 

2,1 - 5,0

367

271

346

-

-

 

5,1 - 10,0

1 695

513

346

-

933

 

10,1 - 20,0

2 869

245

994

-

524

 

20,1 - 30,0

2 882

1 123

736

-

584

 

30,1 - 50,0

9 154

3 159

1 094

-

1 482

 

50,1 - 100,0

144 282

8 255

4 457

1 281

2 120

 

100,1-

541 699

395 258

210 131

129 977

311 718

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

.

.

.

.

.

 

2,1 - 5,0

.

.

.

.

.

 

5,1 - 10,0

.

.

.

.

.

 

10,1 - 20,0

.

.

.

.

.

 

20,1 - 30,0

.

.

.

.

.

 

30,1 - 50,0

.

.

.

.

.

 

50,1 - 100,0

.

.

.

.

.

 

100,1-

705 133

410 037

218 434

131 701

321 747

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2016

705 133

410 037

218 434

131 701

321 747

 

2013

733 904

376 869

197 091

126 158

254 648

 

2010

754 159

360 850

168 833

103 788

216 452

 

20071

772 046

332 093

151 634

92 961

202 213

 

20051

788 785

325 926

138 412

89 596

182 893