Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och företagarens ålder 2016

21. Number of holdings and area of arable land by type of holding and age of holder in 2016

Kön, brukningsform

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

22

318

881

684

939

966

801

2 083

.

6 694

Helt arrenderade

5

49

101

55

62

58

40

79

.

449

Delvis arrenderade

9

134

297

229

273

291

230

392

.

1 855

Företag utan åkermark

3

46

127

76

108

89

94

169

.

712

Summa

39

547

1 406

1 044

1 382

1 404

1 165

2 723

.

9 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

75

883

2 519

2 326

3 126

3 400

3 720

10 908

.

26 957

Helt arrenderade

91

312

401

224

263

260

273

588

.

2 412

Delvis arrenderade

67

760

2 241

1 811

2 452

2 727

2 593

4 399

.

17 050

Företag utan åkermark

14

87

203

161

180

191

223

497

.

1 556

Summa

247

2 042

5 364

4 522

6 021

6 578

6 809

16 392

.

47 975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

1 904

1 904

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 013

1 013

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

1 719

1 719

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

616

616

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

5 252

5 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

97

1 201

3 400

3 010

4 065

4 366

4 521

12 991

1 904

35 555

Helt arrenderade

96

361

502

279

325

318

313

667

1 013

3 874

Delvis arrenderade

76

894

2 538

2 040

2 725

3 018

2 823

4 791

1 719

20 624

Företag utan åkermark

17

133

330

237

288

280

317

666

616

2 884

Summa

286

2 589

6 770

5 566

7 403

7 982

7 974

19 115

5 252

62 937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

543

3 668

11 052

8 051

11 175

14 259

9 852

24 900

.

83 501

Helt arrenderade

127

2 300

3 692

1 964

1 333

1 267

609

1 125

.

12 417

Delvis arrenderade

231

5 848

11 226

7 394

11 257

10 759

6 539

11 217

.

64 470

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

901

11 815

25 970

17 409

23 766

26 285

17 000

37 241

.

160 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 758

24 585

60 112

48 598

67 882

80 422

83 227

180 142

.

546 727

Helt arrenderade

4 410

22 705

26 071

11 507

14 247

14 089

11 473

17 136

.

121 638

Delvis arrenderade

3 097

54 601

183 841

136 945

180 189

192 579

171 701

198 539

.

1 121 491

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

9 265

101 891

270 024

197 049

262 318

287 090

266 401

395 817

.

1 789 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

.

.

.

.

.

.

.

.

154 675

154 675

Helt arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

166 950

166 950

Delvis arrenderade

.

.

.

.

.

.

.

.

307 735

307 735

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

629 360

629 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

2 301

28 253

71 164

56 649

79 058

94 681

93 079

205 042

154 675

784 902

Helt arrenderade

4 538

25 005

29 762

13 471

15 580

15 356

12 081

18 261

166 950

301 005

Delvis arrenderade

3 327

60 449

195 067

144 338

191 446

203 338

178 240

209 756

307 735

1 493 695

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

10 166

113 706

295 994

214 459

286 084

313 375

283 400

433 058

629 360

2 579 602