Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Antal företag och areal åkermark efter brukningsform och driftsinriktning 2016, hektar

24. Number of holdings and area of arable land by type of farming in 2016, hectares

Kön, brukningsform

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

 

Jord-
bruks-
växter

Träd-
gårds-
växter

Jordbruks- & trädgårds-
växter

Mjölkkor

Köttdjur

Övrig husdjursskötsel

 

 

Antal företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

1 136

76

37

29

380

707

287

4 042

Helt arrenderade

85

..

..

..

59

80

26

175

Delvis arrenderade

348

15

14

148

360

321

143

506

Företag utan åkermark

-

..

-

..

44

156

-

487

Summa

1 569

121

52

195

843

1 264

456

5 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

6 903

324

204

419

2 454

1 958

1 286

13 409

Helt arrenderade

819

40

36

127

425

213

195

557

Delvis arrenderade

4 942

101

183

2 013

4 087

1 676

1 727

2 321

Företag utan åkermark

-

93

-

..

200

274

..

973

Summa

12 664

558

423

2 574

7 166

4 121

3 209

17 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

676

168

59

65

134

186

150

466

Helt arrenderade

426

44

36

111

100

102

107

87

Delvis arrenderade

567

36

64

346

205

206

230

65

Företag utan åkermark

-

214

-

..

..

160

-

203

Summa

1 669

462

159

524

476

654

487

821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

8 715

568

300

513

2 968

2 851

1 723

17 917

Helt arrenderade

1 330

91

73

254

584

395

328

819

Delvis arrenderade

5 857

152

261

2 507

4 652

2 203

2 100

2 892

Företag utan åkermark

-

330

-

19

281

590

..

1 663

Summa

15 902

1 141

634

3 293

8 485

6 039

4 152

23 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

33 293

801

1 099

2 157

7 429

7 521

5 905

25 298

Helt arrenderade

5 388

37

107

1 515

2 030

1 461

838

1 039

Delvis arrenderade

16 596

574

904

13 016

13 855

7 656

8 254

3 614

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

55 277

1 412

2 110

16 688

23 314

16 638

14 997

29 951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

267 481

5 269

9 098

31 396

58 379

30 647

52 488

91 969

Helt arrenderade

62 590

1 002

2 938

12 476

15 760

7 283

15 582

4 007

Delvis arrenderade

393 026

4 939

20 293

229 101

182 774

108 275

164 018

19 065

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

723 097

11 210

32 329

272 972

256 914

146 205

232 087

115 041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

84 760

4 099

7 582

12 955

6 954

14 380

20 884

3 059

Helt arrenderade

78 250

3 982

9 162

23 369

13 683

15 634

22 205

666

Delvis arrenderade

114 300

4 262

13 278

74 607

19 360

34 168

47 051

710

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

277 310

12 342

30 023

110 932

39 996

64 182

90 140

4 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt ägda

385 534

10 169

17 779

46 508

72 762

52 548

79 277

120 326

Helt arrenderade

146 228

5 021

12 207

37 360

31 473

24 378

38 624

5 712

Delvis arrenderade

523 922

9 774

34 476

316 725

215 989

150 098

219 323

23 389

Företag utan åkermark

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

1 055 683

24 964

64 462

400 592

320 225

227 025

337 224

149 427