Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Antal företag efter driftsinriktning och företagarens ålder 2016

25. Number of holdings by type of farming and age of holder in 2016

Kön, driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

10

80

208

150

190

234

201

496

-

1 569

-Trädgårdsväxter

-

..

22

..

13

24

14

29

-

121

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

..

9

..

8

11

7

11

-

52

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

-

20

36

27

32

30

21

29

-

195

-Köttdjur

..

..

109

99

132

116

108

205

-

843

-Övrig husdjursskötsel

5

80

219

149

195

231

162

223

-

1 264

Blandat jordbruk

..

..

80

42

84

70

48

96

-

456

Småbruk

20

253

723

560

728

688

604

1 634

-

5 210

Summa

39

547

1 406

1 044

1 382

1 404

1 165

2 723

-

9 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

84

552

1 302

1 078

1 552

1 755

1 854

4 487

-

12 664

-Trädgårdsväxter

3

14

42

50

59

81

95

214

-

558

-Jordbruks och trädgårdsväxter

3

15

64

35

71

60

72

103

-

423

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

8

120

360

308

438

511

451

378

-

2 574

-Köttdjur

50

381

886

777

978

1 090

1 046

1 958

-

7 166

-Övrig husdjursskötsel

24

238

588

470

555

562

621

1 063

-

4 121

Blandat jordbruk

18

174

447

319

431

480

467

873

-

3 209

Småbruk

57

548

1 675

1 485

1 937

2 039

2 203

7 316

-

17 260

Summa

247

2 042

5 364

4 522

6 021

6 578

6 809

16 392

-

47 975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

-

-

-

-

-

-

-

-

1 669

1 669

-Trädgårdsväxter

-

-

-

-

-

-

-

-

462

462

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

-

-

-

-

-

-

-

159

159

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

-

-

-

-

-

-

-

-

524

524

-Köttdjur

-

-

-

-

-

-

-

-

476

476

-Övrig husdjursskötsel

-

-

-

-

-

-

-

-

654

654

Blandat jordbruk

-

-

-

-

-

-

-

-

487

487

Småbruk

-

-

-

-

-

-

-

-

821

821

Summa

-

-

-

-

-

-

-

-

5 252

5 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

94

632

1 510

1 228

1 742

1 989

2 055

4 983

1 669

15 902

-Trädgårdsväxter

3

20

64

63

72

105

109

243

462

1 141

-Jordbruks och trädgårdsväxter

3

17

73

39

79

71

79

114

159

634

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

8

140

396

335

470

541

472

407

524

3 293

-Köttdjur

52

453

995

876

1 110

1 206

1 154

2 163

476

8 485

-Övrig husdjursskötsel

29

318

807

619

750

793

783

1 286

654

6 039

Blandat jordbruk

20

208

527

361

515

550

515

969

487

4 152

Småbruk

77

801

2 398

2 045

2 665

2 727

2 807

8 950

821

23 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

286

2 589

6 770

5 566

7 403

7 982

7 974

19 115

5 252

62 937

2013

194

2 328

7 623

7 008

8 016

8 823

8 739

19 170

5 245

67 146

2010

229

2 676

9 445

7 836

9 083

9 150

9 742

17 692

5 238

71 091

20071

257

3 311

11 455

8 460

9 374

9 927

10 065

14 828

4 932

72 609

20051

294

3 952

12 814

9 285

9 712

10 679

9 919

14 093

5 060

75 808


1) Definitionen av jordbruksföretag var annorlunda före 2010. Se mer under fakta om statistiken.