Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 34 SM 1801

Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret
Klassificering, sysselsättning och kombinationsverksamhet 2016
Holdings in the Farm Register and Business Register. Classification, employed in agricultural holdings and other gainful activities 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Tre källor till basstatistik om jordbruk

I Sverige finns idag främst tre källor till statistik om jordbruksföretag och sysselsatta i jordbruket nämligen Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Definitionerna skiljer sig mellan registren vilket innebär att statistiken inte fullt stämmer överens. Resultatet visar att det i LBR fanns 62 937 jordbruksföretag år 2016 medan det i FDB fanns 131 571. Antal sysselsatta i LBR var 108 314 personer utöver företagaren år 2016. I RAMS var totala antalet personer, företagare eller anställda, som klassificerats som sysselsatta 53 683 personer år 2016.

 

Tablå A. Jordbruksföretag och sysselsatta per register

 

LBR

 

FDB

 

RAMS

Antal

2013

2016

 

2013

2016

 

2013

2016

Jordbruksföretag

67 146

62 937

130 242

131 571

84 794

80 102

Företag med kombinations-verksamhet i LBR

25 059

27 666

.

.

.

.

Företag med verksamhet
utöver jordbruk i FDB

.

.

55 165

59 330

.

.

Företag med primär
jordbruksaktivitet i FDB

47 601

43 631

109 774

108 886

.

.

Sysselsatta

105 543

108 314

 

.

.

 

57 124

53 685