Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2016

2. Antal jordbruksföretag som matchar, år 2016

3a. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS, år 2016

3b. Antal jordbruksföretag i FDB som matchar mot LBR och RAMS, år 2016

4. Antal kombinatörsföretag och ordinarie jordbruksföretag i RAMS, år 2016

5a. Antal sysselsatta i LBR-företag med manlig företagare, år 2016

5b. Antal sysselsatta i LBR-företag med kvinnlig företagare, år 2016

5c. Antal sysselsatta i LBR-företag, år 2016

5d. Antal sysselsatta i RAMS, år 2016

6. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS, år 2016

7. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS samt antal huvudbrukare i LBR som matchar mot RAMS och FDB, år 2016

8. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS, år 2016

9a. Antal jordbruksföretag efter typ av företagskategori i LBR, FDB och RAMS, år 2016

9b. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot RAMS och FDB efter typ av företagskategori, år 2016

10. Antal jordbruksföretag i LBR efter jordbruksaktivitet i FDB, år 2016

11a. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2016

11b. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter sekundär aktivitet i FDB, år 2016

12a. Antal jordbruksföretag i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2016

12b. Antal jordbruksföretag i LBR efter sekundär aktivitet i FDB, år 2016

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure