Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS, år 2016

1. Number of agricultural holdings in LBR, FDB and RAMS, year 2016

Område

LBR

 

FDB

 

RAMS1

Storleksgrupp

Totalt

 

Totalt

Varav aktiva

 

Totalt

Län

Stockholms

1 939

5 903

5 798

3 141

Uppsala

2 766

5 190

5 135

3 382

Södermanlands

2 035

3 637

3 588

2 223

Östergötlands

3 351

6 355

6 254

4 009

Jönköpings

3 343

6 983

6 933

4 075

Kronobergs

2 205

4 820

4 783

2 510

Kalmar

2 992

5 556

5 489

3 269

Gotlands

1 415

2 427

2 408

1 674

Blekinge

1 316

2 548

2 523

1 632

Skåne

8 196

16 670

16 571

10 947

Hallands

3 120

6 075

6 016

3 795

Västra Götalands

12 236

24 456

24 206

15 246

Värmlands

3 123

6 272

6 155

3 509

Örebro

2 267

4 149

4 106

2 594

Västmanlands

1 608

2 918

2 889

1 920

Dalarnas

1 940

3 932

3 816

2 073

Gävleborgs

2 117

4 608

4 521

2 702

Västernorrlands

1 962

5 159

5 082

3 138

Jämtlands

1 438

3 542

3 482

2 056

Västerbottens

2 307

5 194

5 077

3 067

Norrbottens

1 261

4 653

4 571

2 821

Okänd/utländsk adress

.

524

440

319

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

4 541

11 215

11 117

7 078

Götalands mellanbygder

6 168

11 213

11 126

7 556

Götalands norra slättbygder

7 045

14 925

14 738

9 562

Svealands slättbygder

10 512

22 085

21 791

13 319

Götalands skogsbygder

19 104

36 299

35 989

21 680

Mellersta Sveriges skogsbygder

6 328

11 706

11 514

6 719

Nedre Norrland

5 296

12 807

12 553

7 437

Övre Norrland

3 943

10 797

10 575

6 432

Okänd/Utländsk adress

.

524

440

319

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

4 156

2 766

2 758

1 944

2,1 - 5,0

9 080

6 502

6 491

4 238

5,1 - 10,0

13 482

10 524

10 506

6 989

10,1 - 20,0

11 408

10 246

10 224

7 267

20,1 - 30,0

5 413

5 291

5 279

3 982

30,1 - 50,0

5 901

6 044

6 028

4 862

50,1 - 100,0

6 807

7 530

7 516

6 453

100,1 -

6 690

8 390

8 378

7 414

Går ej att gruppera

.

74 278

72 663

36 953

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

1 363

1 193

1 190

922

2,1 - 5,0

5 712

3 812

3 808

2 444

5,1 - 10,0

15 130

11 042

11 020

7 278

10,1 - 20,0

12 699

10 958

10 934

7 554

20,1 - 30,0

5 976

5 703

5 692

4 217

30,1 - 50,0

6 481

6 511

6 491

5 084

50,1 - 100,0

7 450

8 014

7 999

6 764

100,1 -

8 126

10 060

10 046

8 886

Går ej att gruppera

.

74 278

72 663

36 953

Hela riket

2016

62 937

131 571

129 843

80 102

2013

67 146

130 242

128 456

84 794

2010

71 091

118 599

116 440

83 387

2010, med tidigare LBR-definition

68 150

118 599

116 440

83 387

2010, med tidigare RAMS-definition

71 091

 

118 599

116 440

 

74 424


1) Antalet inkluderar jordbruksföretag där någon har huvudsaklig sysselsättning och kombinatörsföretag.