Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS samt antal huvudbrukare i LBR som matchar mot RAMS och FDB, år 2016

7. Number of holders/owners in LBR and RAMS and numbers of holders in LBR distributed by match to RAMS and FDB, year 2016

 

LBR

 

RAMS

 

LBR-brukare i RAMS

 

LBR-brukare i FDB

Huvudbrukare

Innehavare

Huvudbrukare

Huvudbrukare

 

Män

Kvinnor

summa

 

Män

Kvinnor

summa

 

Män

Kvinnor

summa

 

Män

Kvinnor

summa

-24 år

247

39

286

614

295

909

171

19

190

195

21

216

25-34 år

2 042

547

2 589

3 411

1 706

5 117

1 295

275

1 570

1 509

321

1 830

35-44 år

5 364

1 406

6 770

7 202

2 994

10 196

3 233

648

3 881

3 907

811

4 718

45-54 år

10 543

2 426

12 969

13 062

5 036

18 098

6 758

1 197

7 955

7 992

1 436

9 428

55-59 år

6 578

1 404

7 982

8 284

2 789

11 073

4 607

727

5 334

5 288

902

6 190

60-64 år

6 809

1 165

7 974

8 592

2 294

10 886

4 690

608

5 298

5 462

723

6 185

65- år

16 392

2 723

19 115

15 220

3 378

18 598

7 823

871

8 694

12 754

1 638

14 392

2016

47 975

9 710

57 685

56 385

18 492

74 877

28 577

4 345

32 922

37 107

5 852

42 959

2013

52 030

9 871

61 901

59 862

19 477

79 339

32 206

4 656

36 862

40 725

5 977

46 702

2010

55 717

10 136

65 853

 

60 167

17 766

77 933

 

34 783

4 669

39 452

 

41 783

5 572

47 355