Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS, år 2016

8. Number of holdings in LBR by farming distributed by match to FDB and RAMS, year 2016

 

Huvudtyp av driftsinriktning i LBR

1 Växtodling

2 Husdjursskötsel

3 Blandat jordbruk

9 Småbruk

Bastyp av driftsinriktning

Bastyp LBR

11

12

13

14

21

22

23

24

25

31

32

Match

Jord-bruks-växter

Köks- prydnads- och plant-skole-växter

Frukt och bär

Blandad växt- odling

Nöt- kreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jord-bruk, mest växt- odling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

 

LBR

15 902

788

353

634

12 174

3 501

450

180

1 512

1 485

2 667

23 291

FDB

13 653

697

295

584

11 168

2 746

431

166

1 284

1 324

2 417

14 740

RAMS

10 714

599

220

497

9 776

2 104

412

146

1 076

1 134

2 048

9 680

Ingen träff FDB

2 249

91

58

50

1 006

755

19

14

228

161

250

8 551

Ingen träff RAMS

5 188

189

133

137

2 398

1 397

38

34

436

351

619

13 611