Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal jordbruksföretag i LBR efter jordbruksaktivitet i FDB, år 2016

10. Number of agricultural holdings in LBR by type of farming om FDB, year 2016

 

 

Huvudtyp av driftsinriktning, LBR

1 Växtodling

2 Husdjursskötsel

3 Blandat jordbruk

9 Småbruk

Bastyp av driftsinriktning

11

12

13

14

21

22

23

24

25

31

32

Undergrupp 4-siffrig

Jord-bruks-växter

Köks- pryd-nads- och plant-skole-växter

Frukt och bär

Blandad växt-odling

Nöt-kreatur

Får och getter

Svin

Fjäder-fä

Blandad hus-djurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växt-odling

Blandat jordbruk, mest husdjur

 

0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

4 307

23

14

80

94

40

16

4

25

112

107

1 552

0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar

625

254

17

176

20

6

..

-

8

36

16

123

0116 Odling av fiberväxter

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0119 Odling av andra
ett- och tvååriga växter

1 553

231

12

26

159

169

..

-

38

71

95

3 336

0121 Odling av druvor

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

..

10

0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter

..

..

67

9

-

..

-

-

-

-

..

14

0125 Odling av andra
frukter och bär samt nötter

12

12

94

35

..

..

-

-

-

..

..

37

0128 Odling av krydd-
växter, drog- och
medicinalväxter

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

..

0129 Odling av andra fleråriga växter

4

-

..

-

..

-

-

-

-

-

-

7

0130 Odling av plantskoleväxter

15

112

3

10

..

3

-

-

-

5

..

26

0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras

536

..

..

8

3 479

17

4

..

94

140

276

179

0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar

672

3

..

7

3 753

139

..

..

333

126

362

741

0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur

206

-

-

3

30

37

..

-

10

13

13

492

0144 Uppfödning av
kameler och kameldjur

-

-

-

-

..

-

-

-

..

..

-

..

0145 Uppfödning av får och getter

85

-

..

..

60

1 113

-

-

144

41

107

399

0146 Uppfödning av svin

142

-

-

4

20

16

272

..

36

31

48

26

0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä

30

..

..

..

9

3

..

129

17

11

32

17

0149 Uppfödning av andra djur

38

..

..

3

13

30

-

-

..

4

6

134

0150 Blandat jordbruk

5 107

55

72

205

3 331

1 093

126

26

526

704

1 296

7 163

0161 Service till växt-
odling

203

-

4

12

109

35

..

3

28

13

25

158

0162 Service till husdjursskötsel

107

..

-

..

81

37

..

-

18

11

27

299

0163 Bearbetning av
skördade växter

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

..

0164 Bearbetning av
utsäde

-

-

-

-

-

..

-

-

-

..

-

-

0170 Jakt och service i
anslutning härtill

7

-

-

-

3

3

-

-

4

-

-

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns ej i FDB

2 249

91

58

50

1 006

755

19

14

228

161

250

8 551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

15 902

788

353

634

12 174

3 501

450

180

1 512

1 485

2 667

23 291

2013

16 753

885

403

627

13 770

3 597

501

180

1 631

1 569

2 732

24 498

2010

 

18 596

741

370

603

15 459

2 874

599

194

1 561

1 937

3 111

25 046


Anm. I de fall ett företag i FDB har flera jordbruksaktiviteter är det den första aktiviteten som använts. För 2010 och 2013 gällde att företag som hade verksamhet 0170 Jakt och service i anslutning härtill även måste ha en annan jordbruksaktivitet i FDB.