Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2016

11a. Number of holdings in LBR with other gainful activity by primary activity in FDB, year 2016

 

Kombinationsverksamhet

ingen kombi-nations-verk-samhet i LBR

Turism,
uthyrning och andra fritids-
aktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Utbildning och om-vårdnad

arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt

Primär aktivitet, SNI-kod

inom
jordbruk

utom
jordbruk

totalt

01

2 997

868

2 192

962

175

1 180

948

6 539

8 020

12 060

2 408

19 305

24 528

02

240

..

95

59

..

79

48

169

483

594

181

982

1 225

41

23

33

..

..

-

..

..

18

48

58

24

118

63

46

35

80

65

49

-

45

41

170

392

464

41

621

302

68

72

..

..

..

..

..

..

22

37

55

34

163

120

Övriga branscher

343

92

163

44

20

55

122

157

451

532

274

1 277

1 069

Ej träff

1 213

256

465

325

78

320

490

820

2 005

2 438

921

5 200

7 964

2016

4 923

1 349

2 997

1 443

284

1 695

1 677

7 895

11 436

16 201

3 883

27 666

35 271

2013

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

-

7 679

9 880

14 295

4 895

25 059

42 087

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

-

7 262

9 571

13 799

4 984

24 048

47 043


Anm. År 2013 och 2016 var en urvalsundersökning vilket innebär en viss osäkerhet i resultatet. Enbart de branscher med flest företag redovisas för 2016. År 2010 var det totalundersökning.