Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Antal jordbruksföretag i LBR som har kombinationsverksamhet efter sekundär aktivitet i FDB, år 2016

11b. Number of holdings in LBR with other gainful activity by secondary activity in FDB, year 2016

 

Kombinationsverksamhet

ingen kombi-nations-verk-samhet i LBR

Turism,
uthyrning och andra fritids-
aktiviteter

Hantverk

Förädling och för-säljning av gårds-produkter

Förädling av trä

Vatten-bruk

Produktion av förnybar energi

Utbildning och om-vårdnad

arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt

Sekundär aktivitet, SNI-kod

inom jordbruk

utom jordbruk

totalt

01

989

286

644

199

37

252

338

1 308

2 171

2 917

819

5 035

4 363

02

623

215

383

304

38

322

173

1 268

1 700

2 497

532

4 057

5 920

43

48

..

46

..

-

..

..

192

303

392

35

484

249

68

84

-

..

..

..

..

..

53

61

92

..

203

157

81

16

..

..

..

-

..

22

63

68

83

..

126

116

Övriga branscher

354

99

193

63

..

76

128

326

522

686

230

1 383

1 107

Ej träff

1 213

256

465

325

78

320

490

820

2 005

2 438

921

5 200

7 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen sekundär aktivitet

1 596

445

1 234

526

118

696

497

3 865

4 606

7 097

1 304

11 179

15 396

2016

4 923

1 349

2 997

1 443

284

1 695

1 677

7 895

11 436

16 201

3 883

27 666

35 271

2013

4 804

1 189

2 346

1 305

293

2 199

-

7 679

9 880

14 295

4 895

25 059

42 087

2010

4 542

945

1 964

1 239

215

1 906

-

7 262

9 571

13 799

4 984

24 048

47 043


Anm. År 2013 och 2016 var en urvalsundersökning vilket innebär en viss osäkerhet i resultatet. Enbart de branscher med flest företag redovisas för 2016. År 2010 var det totalundersökning.