Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB och RAMS, år 2016

3a. Number of agricultural holdings in LBR distributed by matches against FDB and RAMS, year 2016

Träff/matchning

Fysisk person/ huvudbrukare

 

Juridisk
person

 

Maka/make/ sambo

 

Övriga
personer

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2013

2010

Träff mot FDB

42 959

4 156

1 636

754

49 505

53 150

53 867

Träff mot RAMS

32 922

2 840

1 767

877

38 406

42 331

44 952

Träff mot FDB+RAMS

32 743

2 827

1 080

458

37 108

40 699

42 959

Träff mot FDB, ej RAMS

10 216

1 329

556

296

12 397

12 451

10 908

Träff mot RAMS, ej FDB

179

13

687

419

1 298

1 632

1 933

Ingen träff

14 547

 

1 083

 

8 294

 

2 118

 

15 630

15 804

18 692


 

Anm. Matchningen är gjord efter antal företag i LBR. Ett företag i LBR kan innefatta flera personer.

1) Inklusive make/maka/sambo och Övriga personer