Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal jordbruksföretag i FDB som matchar mot LBR och RAMS, år 2016

3b. Number of agricultural holdings in FDB distributed by matches against LBR and RAMS, year 2016

Träff/matchning

Fysisk person

 

Juridisk person

 

Totalt

 

 

 

 

 

2016

2013

2010

Träff mot LBR

52 875

4 418

57 293

61 370

60 500

Träff mot RAMS

73 107

5 125

78 232

79 526

76 367

Träff mot LBR+RAMS

39 746

2 975

42 721

46 788

48 180

Träff mot LBR, ej RAMS

13 129

1 443

14 572

14 582

12 320

Träff mot RAMS, ej LBR

33 361

2 150

35 511

32 738

28 187

Ingen träff

28 909

 

9 858

 

38 767

36 134

29 912


Anm. Matchningen är gjord efter antal person-/organisationsnummer i FDB.