Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal kombinatörsföretag och ordinarie jordbruksföretag i RAMS, år 2016

4. Number of combiners and ordinary agricultural holdings in RAMS, year 2016

Område

Kombinatörsföretag

 

Ordinarie företag

Storleksgrupp

Fysiska företag

Juridiska
företag

summa

Fysiska företag

 

Juridiska
företag

summa

Män

Kvinnor

 

 

 

Män

Kvinnor

 

 

Län

Stockholms

1 002

640

97

1 739

761

330

311

1 402

Uppsala

1 098

512

53

1 663

1 252

277

190

1 719

Södermanlands

653

320

34

1 007

839

211

166

1 216

Östergötlands

1 146

485

58

1 689

1 670

294

356

2 320

Jönköpings

1 594

693

37

2 324

1 354

280

117

1 751

Kronobergs

1 003

449

25

1 477

817

161

55

1 033

Kalmar

970

469

46

1 485

1 344

234

206

1 784

Gotlands

470

166

29

665

760

136

113

1 009

Blekinge

632

217

16

865

573

111

83

767

Skåne

3 554

1 431

225

5 210

4 049

826

862

5 737

Hallands

1 386

545

45

1 976

1 340

229

250

1 819

Västra Götalands

6 125

2 425

159

8 709

5 033

983

521

6 537

Värmlands

1 440

619

38

2 097

1 077

240

95

1 412

Örebro

982

387

27

1 396

929

166

103

1 198

Västmanlands

656

291

38

985

689

136

110

935

Dalarnas

753

361

38

1 152

652

168

101

921

Gävleborgs

1 017

443

33

1 493

911

218

80

1 209

Västernorrlands

1 362

645

33

2 040

808

227

63

1 098

Jämtlands

772

416

30

1 218

609

152

77

838

Västerbottens

1 373

593

29

1 995

761

173

138

1 072

Norrbottens

1 236

548

22

1 806

736

176

103

1 015

Okänd adress

183

92

..

277

14

17

11

42

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

2 272

931

152

3 355

2 525

495

703

3 723

Götalands mellanbygder

2 322

868

132

3 322

3 093

566

575

4 234

Götalands norra slättbygder

3 566

1 289

119

4 974

3 427

582

579

4 588

Svealands slättbygder

4 414

2 164

256

6 834

4 490

1 133

862

6 485

Götalands skogsbygder

8 248

3 621

223

12 092

7 407

1 513

668

9 588

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 611

1 102

81

3 794

2 228

475

222

2 925

Nedre Norrland

2 982

1 438

88

4 508

2 130

571

228

2 929

Övre Norrland

2 809

1 242

61

4 112

1 664

393

263

2 320

Okänd adress

183

92

..

277

14

17

11

42

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

546

363

28

937

486

178

343

1 007

2,1 - 5,0

1 980

918

19

2 917

999

276

46

1 321

5,1 - 10,0

3 199

1 328

35

4 562

1 909

456

62

2 427

10,1 - 20,0

3 114

960

46

4 120

2 571

486

90

3 147

20,1 - 30,0

1 469

355

36

1 860

1 804

243

75

2 122

30,1 - 50,0

1 414

299

42

1 755

2 649

329

129

3 107

50,1 - 100,0

1 241

315

70

1 626

4 041

423

363

4 827

100,1 -

1 010

217

95

1 322

4 120

456

1 516

6 092

Går ej att fördela

15 434

7 992

743

24 169

8 399

2 898

1 487

12 784

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

145

90

16

251

265

88

318

671

2,1 - 5,0

1 151

510

12

1 673

580

147

44

771

5,1 - 10,0

3 419

1 516

25

4 960

1 791

471

56

2 318

10,1 - 20,0

3 303

1 175

47

4 525

2 442

508

79

3 029

20,1 - 30,0

1 674

433

44

2 151

1 727

273

66

2 066

30,1 - 50,0

1 651

374

43

2 068

2 558

330

128

3 016

50,1 - 100,0

1 435

371

70

1 876

4 152

440

296

4 888

100,1 -

1 195

286

114

1 595

5 064

590

1 637

7 291

Går ej att fördela

15 434

7 992

743

24 169

8 399

2 898

1 487

12 784

Hela riket

2016

29 407

12 747

1 114

43 268

26 978

5 745

4 111

36 834

2013

31 076

13 393

1 294

45 763

28 786

6 084

4 161

39 031

2010

30 091

11 894

1 342

43 327

30 076

5 872

4 112

40 060

2010, med tidigare LBR-definition

30 091

11 894

1 342

43 327

30 076

5 872

4 112

40 060

2010, med tidigare RAMS-definition

29 071

11 640

 

1 411

42 122

 

24 094

4 300

 

3 908

32 302


Anm. Kombinatörsföretag innebär att ingen på företaget har det som sin huvudsakliga sysselsättning utan har en annan anställning eller
annan företagsverksamhet som genererar en högre inkomst i november månad