Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal sysselsatta i LBR-företag med kvinnlig företagare, år 2016

5b. Number of employed in LBR holdings with female holders, year 2016

Område

Hela LBR

Storleksgrupp

Fysiska företag

Juridiska företag 

Före-
tagare

Maka/ make, sambo

Familje-medlem

Övrigt syssel-satta

Tillfälligt syssel-satta

Totalt

 

Före-
tagare

Övrigt syssel-satta

Tillfälligt syssel-satta

Totalt

Län

Stockholms

344

213

106

37

28

729

94

127

234

455

Uppsala

475

348

154

66

133

1 176

20

44

9

73

Södermanlands

270

196

106

32

45

649

29

61

4

94

Östergötlands

440

282

221

60

203

1 205

54

83

16

153

Jönköpings

484

355

230

23

125

1 218

44

59

124

227

Kronobergs

350

292

106

29

41

819

20

28

19

66

Kalmar

408

263

188

33

292

1 184

41

65

11

117

Gotlands

202

117

83

12

75

490

12

..

..

26

Blekinge

166

144

81

9

34

433

4

-

4

8

Skåne

1 033

721

414

129

347

2 644

103

228

202

533

Hallands

437

316

129

33

64

979

21

33

4

57

Västra Götalands

1 487

1 002

521

124

366

3 501

117

263

282

662

Värmlands

585

370

130

11

80

1 176

10

5

501

516

Örebro

350

265

114

14

27

769

10

58

19

87

Västmanlands

200

149

125

57

38

568

5

..

..

17

Dalarnas

324

213

156

25

132

850

35

28

149

211

Gävleborgs

372

255

153

47

57

884

11

..

..

22

Västernorrlands

356

228

165

17

9

775

29

27

-

56

Jämtlands

237

189

131

19

64

639

8

8

-

16

Västerbottens

335

216

159

20

72

802

19

40

20

80

Norrbottens

216

169

56

12

15

467

21

26

75

121

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

512

355

220

76

263

1 426

75

146

144

366

Götalands mellanbygder

764

512

295

81

431

2 082

60

89

47

196

Götalands norra slättbygder

773

514

336

59

225

1 906

68

116

31

215

Svealands slättbygder

1 605

1 119

557

205

309

3 793

160

254

768

1 183

Götalands skogsbygder

2 732

1 974

1 074

208

606

6 594

196

400

435

1 031

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 148

778

382

64

171

2 542

49

89

45

183

Nedre Norrland

920

617

436

76

143

2 193

46

48

5

99

Övre Norrland

618

435

230

39

101

1 422

52

72

202

326

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

844

566

237

107

329

2 082

210

496

324

1 029

2,1 - 5,0

2 020

1 334

431

134

444

4 362

63

100

107

270

5,1 - 10,0

2 859

1 980

930

114

305

6 188

100

78

330

509

10,1 - 20,0

1 687

1 230

755

87

281

4 040

92

82

619

793

20,1 - 30,0

482

310

306

69

158

1 326

26

20

19

65

30,1 - 50,0

565

435

353

61

325

1 739

55

91

53

199

50,1 - 100,0

414

289

308

90

155

1 255

67

106

104

277

100,1 -

202

159

209

146

252

967

93

243

121

456

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

172

119

55

90

208

644

128

272

136

537

2,1 - 5,0

1 261

855

237

80

353

2 785

36

51

168

254

5,1 - 10,0

3 348

2 203

894

141

374

6 959

98

96

245

440

10,1 - 20,0

2 126

1 570

887

92

313

4 987

150

306

820

1 276

20,1 - 30,0

692

482

410

87

154

1 824

46

25

16

88

30,1 - 50,0

646

470

398

46

368

1 929

67

76

52

195

50,1 - 100,0

508

349

357

97

195

1 506

75

130

107

312

100,1 -

320

256

292

175

283

1 326

106

259

133

497

Hela riket

2016

9 072

6 303

3 528

808

2 248

21 959

706

1 216

1 677

3 599


Anm. Det finns inte könsuppdelad statistik före 2016.