Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5d. Antal sysselsatta i RAMS, år 2016

5d. Number of employed in RAMS, year 2016

Område

RAMS, manlig företagare

 

RAMS, kvinnliga företagare

 

RAMS, totalt

Storleksgrupp

Fysiska
företag

Juridiska
företag

 

Fysiska
företag

Juridiska
företag

 

Fysiska företag

Juridiska
företag

Län

Stockholms

894

608

340

612

1 234

1 220

Uppsala

1 445

197

302

233

1 747

430

Södermanlands

1 051

322

243

303

1 294

625

Östergötlands

1 995

522

320

623

2 315

1 145

Jönköpings

1 591

199

297

609

1 888

808

Kronobergs

926

91

165

110

1 091

201

Kalmar

1 712

393

253

386

1 965

779

Gotlands

913

189

140

192

1 053

381

Blekinge

718

162

116

115

834

277

Skåne

4 973

1 961

884

2 142

5 857

4 103

Hallands

1 565

416

233

529

1 798

945

Västra Götalands

5 702

930

1 054

1 086

6 756

2 016

Värmlands

1 265

109

257

115

1 522

224

Örebro

1 107

178

178

141

1 285

319

Västmanlands

813

119

147

174

960

293

Dalarnas

768

214

187

157

955

371

Gävleborgs

1 120

145

237

190

1 357

335

Västernorrlands

929

88

236

95

1 165

183

Jämtlands

711

95

161

85

872

180

Västerbottens

856

193

181

243

1 037

436

Norrbottens

825

168

195

189

1 020

357

Okänd adress

15

12

17

8

32

20

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

3 093

1 637

533

1 770

3 626

3 407

Götalands mellanbygder

3 938

1 141

596

974

4 534

2 115

Götalands norra slättbygder

4 037

993

620

1 116

4 657

2 109

Svealands slättbygder

5 351

1 366

1 239

1 846

6 590

3 212

Götalands skogsbygder

8 445

1 035

1 606

1 482

10 051

2 517

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 598

360

499

414

3 097

774

Nedre Norrland

2 555

383

609

268

3 164

651

Övre Norrland

1 862

384

424

459

2 286

843

Okänd adress

15

12

17

8

32

20

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

661

1 318

212

1 206

873

2 524

2,1 - 5,0

1 029

88

289

51

1 318

139

5,1 - 10,0

1 984

84

480

65

2 464

149

10,1 - 20,0

2 691

90

506

285

3 197

375

20,1 - 30,0

1 924

130

257

213

2 181

343

30,1 - 50,0

2 932

205

353

171

3 285

376

50,1 - 100,0

4 876

380

468

705

5 344

1 085

100,1 -

7 076

3 184

610

2 981

7 686

6 165

Går ej att fördela

8 721

1 832

2 968

2 660

11 689

4 492

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

421

1 267

116

1 143

537

2 410

2,1 - 5,0

603

116

155

50

758

166

5,1 - 10,0

1 862

79

487

57

2 349

136

10,1 - 20,0

2 555

88

533

160

3 088

248

20,1 - 30,0

1 836

89

292

292

2 128

381

30,1 - 50,0

2 751

231

348

178

3 099

409

50,1 - 100,0

4 838

324

483

579

5 321

903

100,1 -

8 307

3 285

761

3 218

9 068

6 503

Går ej att fördela

8 721

1 832

2 968

2 660

11 689

4 492

Hela riket

2016

31 894

7 311

6 143

8 337

38 037

15 648

2013

..

..

..

..

41 049

16 075

2010

..

..

..

..

41 874

15 613

2010, med tidigare LBR-definition

..

..

..

..

41 874

15 613

2010, med tidigare RAMS-definition

..

..

 

..

..

 

34 224

15 232


Anm. Könsuppdelad statistik har inte redovisats före 2016.