Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag efter driftsinriktning 2003, 2005 och 2007

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning åren 2003 ,2005 och 2007

3. Antal företag efter driftsinriktning (huvudtyp) 2007

4. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning (huvudtyp) år 2007. 1000 timmar

5. Antal företag efter storleksgrupp standardtimmar år 2007

6. Standardiserat arbetsbehov efter storleksgrupp standardtimmar år 2007. 1000 timmar

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2007

9. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2007

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom växtodling

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

16. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

17. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. 1000 timmar

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2007

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2007

23. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007

24. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom växtodling

25. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel

26. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

28. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

29. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

30. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

31. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure