Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter driftsinriktning 2003, 2005 och 2007

1. Number of holdings by type of farming in 2003, 2005 and 2007

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2003

2005

2007

1 Växtodling

 

 

20 403

20 843

19 849

 

 

 

 

 

 

 

11 Jordbruksväxter

18 430

18 779

17 765

 

 

111 Spannmål m.m.

9 897

8 522

7 112

 

 

112 Vall utöver eget behov

3 267

4 732

5 661

 

 

113 Mycket potatis

1 018

993

838

 

 

114 Mycket sockerbetor

626

582

370

 

 

115 Blandat

3 622

3 950

3 784

 

 

 

 

 

 

12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

972

926

868

 

 

121 Köksväxter på friland

169

167

214

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

90

96

129

 

 

123 Köksväxter I växthus

255

216

190

 

 

124 Prydnadsväxter I växthus

218

217

258

 

 

125 Blandat

240

230

77

 

 

 

 

 

 

 

13 Frukt och bär

 

404

387

447

 

 

 

 

 

 

 

14 Blandad växtodling

 

597

751

769

 

 

141 Mest jordbruksväxter

253

327

347

 

 

142 Mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter

211

283

277

 

 

143 Mest frukt och bär

133

141

145

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

26 001

24 322

22 601

 

 

 

 

 

 

 

21 Nötkreatur

 

19 932

18 898

17 234

 

 

211 Mjölkkor

8 520

7 542

6 300

 

 

212 Köttdjur

10 655

10 742

10 435

 

 

213 Blandat

757

614

499

 

 

 

 

 

 

 

22 Får och getter

 

2 520

2 389

2 624

 

 

221 Får

2 397

2 389

2 624

 

 

222 Getter

80

_

_

 

 

223 Blandat

43

_

_

 

 

 

 

 

 

 

23 Svin

 

1 039

856

743

 

 

231 Smågrisar

173

155

141

 

 

232 Slaktsvin

289

258

220

 

 

233 Blandat

577

443

382

 

 

 

 

 

 

 

24 Fjäderfä

 

189

214

213

 

 

241 Värphöns

161

178

181

 

 

242 Slaktkycklingar

24

35

30

 

 

243 Blandat

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

25 Blandad husdjursskötsel

2 321

1 965

1 787

 

 

251 Mest nötkreatur

1 434

1 213

1 093

 

 

252 Mest får och getter

550

482

504

 

 

253 Mest svin

295

219

164

 

 

254 Mest fjäderfä

42

51

26

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

6 254

5 715

5 378

 

 

 

 

 

 

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

2 417

2 153

2 095

 

 

311 Jordbruksväxter

2 333

2 076

1 993

 

 

312 Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

48

42

60

 

 

313 Frukt och bär

36

35

42

 

 

 

 

 

 

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

3 837

3 562

3 283

 

 

321 Nötkreatur

2 670

2 419

2 196

 

 

322 Får och getter

635

721

730

 

 

323 Svin

457

349

292

 

 

324 Fjäderfä

75

73

65

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

15 230

24 928

24 781

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

67 888

75 808

72 609