Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2007

10. Number of holdings by type of farming and size of arable land in 2007            

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbuks-

växter

Trädgårds

-växter

Blandad

växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur

övrigt

Svin

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

           -       2,0

_

517

9

15

16

111

  2,1  -       5,0

19

229

36

6

731

14

  5,1  -     10,0

417

177

83

52

1 762

18

10,1  -     20,0

5 577

149

119

369

2 751

63

20,1  -     30,0

3 130

60

59

559

1 751

62

30,1  -     50,0

3 230

73

105

1 408

1 785

84

50,1  -   100,0

3 004

50

156

2 490

1 521

169

100,0 -

2 388

60

202

1 401

617

222

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039 

Storleksgrupp åker, hektar

Övriga

husdjur

Blandad husdjurs­skötsel

Blandat jord-

bruk, mest

växtodling

Blandat jord-

bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

           -       2,0

135

8

3

4

56

874

  2,1  -       5,0

770

193

15

35

11 990

14 038

  5,1  -     10,0

906

316

193

346

9 431

13 701

10,1  -     20,0

550

369

362

608

2 576

13 493

20,1  -     30,0

194

220

251

402

434

7 122

30,1  -     50,0

157

265

350

563

239

8 259

50,1  -   100,0

84

245

443

741

54

8 957

100,0 -

41

171

478

584

1

6 165

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888