Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn EnglishGå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom växtodling

11. Number of holdings by type of farming and county in 2007. Detailed types within crop
production

Län

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)Stockholms

228

314

4

_

173

10

6

Uppsala

763

317

19

_

225

2

3

Södermanlands

350

216

7

_

168

2

10

Östergötlands

600

256

61

_

195

5

6

Jönköpings

24

172

6

_

79

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

123

4

_

53

3

4

Kalmar

138

216

17

2

124

10

3

Gotlands

145

107

15

_

87

15

1

Blekinge

24

53

54

1

51

6

2

Skåne

1 185

432

238

365

693

86

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

268

188

74

2

193

26

11

Västra Götalands

1 950

970

115

_

726

21

16

Värmlands

191

411

34

_

163

7

3

Örebro

425

206

29

_

154

2

3

Västmanlands

480

197

3

_

151

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

142

202

36

_

126

4

3

Gävleborgs

110

295

22

_

176

2

5

Västernorrlands

10

285

12

_

50

1

1

Jämtlands

3

180

16

_

33

1

1

Västerbottens

45

324

37

_

111

5

2

Norrbottens

16

197

35

_

53

3

_

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90 

Län

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

7

27

3

12

7

11

5

Uppsala

1

5

2

5

6

6

7

Södermanlands

3

8

3

7

15

8

2

Östergötlands

14

15

7

9

28

13

6

Jönköpings

3

9

3

18

4

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

2

1

7

3

_

3

Kalmar

3

7

3

20

18

20

13

Gotlands

2

_

3

3

17

26

5

Blekinge

5

4

4

36

16

13

20

Skåne

93

67

10

177

129

108

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10

21

3

21

28

17

2

Västra Götalands

14

39

14

42

35

23

19

Värmlands

5

5

1

8

5

4

4

Örebro

3

5

7

5

8

6

5

Västmanlands

3

8

_

5

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

6

4

3

3

5

3

Gävleborgs

3

10

3

9

5

3

3

Västernorrlands

3

6

2

10

5

3

2

Jämtlands

2

1

2

15

_

_

4

Västerbottens

5

7

_

8

3

1

4

Norrbottens

6

6

2

27

8

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133