Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel

12. Number of holdings by type of farming and county in 2007. Detailed types within animal husbandry

Län

Nötkreatur

Får och getter

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

77

126

9

60

_

_

Uppsala

207

188

26

71

_

_

Södermanlands

173

177

15

80

_

_

Östergötlands

378

456

37

150

_

_

Jönköpings

614

1 235

17

180

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

277

800

8

110

_

_

Kalmar

546

716

48

168

_

_

Gotlands

223

116

51

153

_

_

Blekinge

102

374

5

64

_

_

Skåne

514

1 347

68

202

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

363

529

22

89

_

_

Västra Götalands

1 146

1 922

107

488

_

_

Värmlands

176

414

11

128

_

_

Örebro

130

244

10

70

_

_

Västmanlands

62

96

7

33

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

170

318

11

112

_

_

Gävleborgs

233

384

13

121

_

_

Västernorrlands

195

369

4

84

_

_

Jämtlands

213

305

8

92

_

_

Västerbottens

329

231

16

84

_

_

Norrbottens

172

88

6

85

_

_

 

 

 

 

 

 

_

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

_

_

2005

7 542

10 742

614

2 389

_

_

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43 

Län

Svin

Fjäderfä

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

 

 

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

2

3

2

4

_

_

Uppsala

4

4

12

3

_

_

Södermanlands

5

6

9

7

2

_

Östergötlands

3

15

19

29

_

_

Jönköpings

2

3

3

2

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1

1

5

5

3

_

Kalmar

5

5

22

14

2

_

Gotlands

3

9

10

9

_

_

Blekinge

_

3

6

5

7

_

Skåne

46

43

119

28

11

_

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30

32

65

18

4

2

Västra Götalands

29

47

49

31

1

_

Värmlands

2

13

7

1

_

_

Örebro

3

7

9

3

_

_

Västmanlands

4

15

11

2

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1

2

5

3

_

_

Gävleborgs

_

1

5

6

_

_

Västernorrlands

1

4

2

4

_

_

Jämtlands

_

_

1

2

_

_

Västerbottens

_

5

16

5

_

_

Norrbottens

_

2

5

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

141

220

382

181

30

2

2005

155

258

443

178

35

1

2003

173

289

577

161

24

4