Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2007. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

13. Number of holdings by type of farming and county in 2007. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Län

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest får

och getter

Mest

svin

Mest

fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

32

30

3

1

88

3

_

Uppsala

38

22

7

_

143

3

_

Södermanlands

32

22

4

1

94

2

1

Östergötlands

61

37

10

2

147

3

_

Jönköpings

70

22

2

1

36

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

37

16

1

3

24

_

1

Kalmar

56

31

8

3

73

7

4

Gotlands

61

30

10

2

78

5

_

Blekinge

35

12

5

1

37

_

6

Skåne

157

39

40

3

316

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

109

21

26

2

112

7

3

Västra Götalands

173

74

34

4

367

10

5

Värmlands

36

23

2

_

111

2

_

Örebro

37

21

4

3

77

4

2

Västmanlands

14

8

3

_

72

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

33

20

_

_

58

1

_

Gävleborgs

36

19

2

_

44

_

1

Västernorrlands

25

17

1

_

44

_

1

Jämtlands

14

14

_

_

20

_

_

Västerbottens

25

17

1

_

28

_

_

Norrbottens

12

9

1

_

24

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 093

504

164

26

1 993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2 076

42

35

2003

1 434

550

295

42

2 333

48

36 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

67

46

2

2

575

1 939

 

Uppsala

151

36

16

1

758

3 051

 

Södermanlands

102

39

8

6

573

2 157

 

Östergötlands

155

44

17

12

726

3 516

 

Jönköpings

59

29

_

1

1 096

3 708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

39

20

4

_

904

2 480

 

Kalmar

125

31

12

2

801

3 273

 

Gotlands

97

40

12

3

269

1 607

 

Blekinge

43

12

11

3

350

1 370

 

Skåne

317

57

79

14

2 330

9 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

100

22

41

4

1 073

3 538

 

Västra Götalands

409

109

62

7

5 563

14 621

 

Värmlands

116

61

9

_

2 007

3 960

 

Örebro

89

33

8

5

916

2 533

 

Västmanlands

67

18

3

1

488

1 761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

62

32

2

1

945

2 315

 

Gävleborgs

73

29

1

1

1 061

2 676

 

Västernorrlands

41

11

_

_

1 255

2 448

 

Jämtlands

26

14

2

1

973

1 943

 

Västerbottens

49

30

2

_

1 442

2 832

 

Norrbottens

9

17

1

1

676

1 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808

 

2003

2 670

635

457

75

15 230

67 888