Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2007. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

14. Number of holdings by type of farming and production area in 2007. Detailed types within crop production and animal husbandry

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket socker- betor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 009

158

168

329

510

80

34

Götalands mellanbygder

530

383

200

37

405

50

16

Götalands norra slättbygder

2 178

471

152

_

515

15

13

Svealands slättbygder

2 314

1 268

73

_

878

22

27

Götalands skogsbygder

574

1 356

58

4

719

28

26

Mellersta Sv. skogsbygder

355

772

55

_

368

8

7

Nedre Norrland

91

707

58

_

224

3

4

Övre Norrland

61

546

74

_

165

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 522

4 732

993

582

3 950

167

96

2003

9 897

3 267

1 018

626

3 622

169

90



 

Produktionsområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruks-

växter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

87

58

9

58

98

87

18

Götalands mellanbygder

14

18

11

151

90

84

48

Götalands norra slättbygder

11

27

12

24

39

28

16

Svealands slättbygder

18

55

14

37

39

32

19

Götalands skogsbygder

31

55

14

95

46

24

19

Mellersta Sv. skogsbygder

10

19

9

12

13

11

9

Nedre Norrland

7

13

5

35

11

5

9

Övre Norrland

12

13

3

35

11

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

2003

255

218

240

404

253

211

133



 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

258

314

40

58

_

_

 

Götalands mellanbygder

790

785

127

285

_

_

 

Götalands norra slättbygder

656

574

88

151

_

_

 

Svealands slättbygder

649

755

71

285

_

_

 

Götalands skogsbygder

2 361

5 644

98

1 054

_

_

 

Mellersta Sv. skogsbygder

416

890

28

278

_

_

 

Nedre Norrland

624

1 066

22

306

_

_

 

Övre Norrland

546

407

25

207

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

_

_

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

_

_

 

2003

8 520

10 655

757

2 397

80

43